پادکست شهر من
Category Arts
Published May 18, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من آیدا وطنی، در این کانال مقاله هایی در مورد مسائل شهری را از یک منبع معتبر انگلیسی زبان به فارسی ترجمه می کنم و برایتان می خوانم

Available Episodes

2021-05-18
نابرابری جنسیتی و زنان معمار
2021-03-14
تکنولوژی و آینده ی مراکز تجاری
2021-01-10
چگونه دورکاری می تواند زندگی شهرهای کوچک را متحول کند
2020-10-30
نظر نورمن فاستر، معمار مشهور انگلیسی در مورد آینده ی شهرها
2020-09-25
راهکاری برای بازگشایی مدارس در دوران پاندمی
2020-09-10
تکامل فضای مشترک شهری
2020-09-01
چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد
2020-08-25
معماری بعد از ویروس کرونا
2020-08-25
کوید ۱۹ شهرهای جهان را به خالی کردن فضاهای عمومی از خودروها سوق می‌دهد
2020-08-25
آیا ویروس کوید ۱۹ نیز می تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-05-18
نابرابری جنسیتی و زنان معمار
2021-03-14
تکنولوژی و آینده ی مراکز تجاری
2021-01-10
چگونه دورکاری می تواند زندگی شهرهای کوچک را متحول کند
2020-10-30
نظر نورمن فاستر، معمار مشهور انگلیسی در مورد آینده ی شهرها
2020-09-25
راهکاری برای بازگشایی مدارس در دوران پاندمی
2020-09-10
تکامل فضای مشترک شهری
2020-09-01
چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد
2020-08-25
معماری بعد از ویروس کرونا
2020-08-25
کوید ۱۹ شهرهای جهان را به خالی کردن فضاهای عمومی از خودروها سوق می‌دهد
2020-08-25
آیا ویروس کوید ۱۹ نیز می تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند؟

Latest Episode