پادکست شیفت شب - تهران پادکست
Category Arts
Published March 29, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شیفت شب پادکستی با موضوع اخبار صنفی پزشکان ایرانیه که هر هفته به بررسی مهمترین و داغترین اخبار صنفی پزشکان ایرانی می پردازه. با شیفت شب شما می تونید به جای پیگیری لحظه به لحظه ی اخبار صنفی پزشکی توی ده ها کانال و شبکه ی اجتماعی مختلف توی یک آخر هفته ی کاری و در مدت زمان بسیار کم از آخرین اخبار صنفی پزشکی مطلع بشید.

Available Episodes

2019-03-29
پادکست پزشکی هفته دوم فروردین 98_ پادکست شیفت شب
2019-03-25
شیفت شب

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-03-29
پادکست پزشکی هفته دوم فروردین 98_ پادکست شیفت شب
2019-03-25
شیفت شب

Latest Episode