پادکست فارسی ام / EM POdCASt / پادکستی در مورد داستان برندها و راه روش پول د
Category Business
Published December 16, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ایده اصلی این پادکست بیان داستان های تلخ و شیرینی هست که عمدتا پشت ایجاد برندهای بزرگ وجود داره و می تونه به ما کمک کنه تا راه بهتری رو برای توسعه فردی خودمون یا خانوادمون یا محل کارمون انتخاب کنیم. با شنیدن این داستان ها هست که ما می تونیم استراتژی های مناسبی برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم مسیر کسب و کارمون رو به سمت ایجاد درآمد و ثروت بیشتر تغییر بدیم. پادکست ام هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها در تمام سرویس های ارایه پادکست منتشر میشه.

Available Episodes

2020-03-31
والت دیزنی، سرنوشت یک رویا
2020-04-12
بیک: در سرزمین عجایب BIC in wonderful land
2020-04-29
قسمت سوم: از اعماق آمازون From the Amazon deep side
2020-05-28
قسمت چهارم: تحفه ای از بریتانیا E04: A gift from Great Britain
2020-10-03
قسمت پنجم: آدیداس برند آشنای ورزش E05: Adidas
2020-12-16
قسمت ششم: در ماورای عکس های آنالوگ
2021-02-20
قسمت هفتم: بیگانه ای در می زند
2021-06-25
E:08 Hi, Mr. Ericsson قسمت هشتم: سلام آقای اریکسون

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-31
والت دیزنی، سرنوشت یک رویا
2020-04-12
بیک: در سرزمین عجایب BIC in wonderful land
2020-04-29
قسمت سوم: از اعماق آمازون From the Amazon deep side
2020-05-28
قسمت چهارم: تحفه ای از بریتانیا E04: A gift from Great Britain
2020-10-03
قسمت پنجم: آدیداس برند آشنای ورزش E05: Adidas
2020-12-16
قسمت ششم: در ماورای عکس های آنالوگ
2021-02-20
قسمت هفتم: بیگانه ای در می زند
2021-06-25
E:08 Hi, Mr. Ericsson قسمت هشتم: سلام آقای اریکسون

Latest Episode