پادکست فارسی جیب
Category Arts
Published November 23, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به جیبِ پشت جلد خوش آمدید. ما اینجا درباره‌ی چیزهایی که برای کتاب‌خوان‌ها جالب و به درد بخور باشد، حرف می زنیم و گاهی چیزهایی دیگر. این پادکست‌ها را نجمه خیری طراحی می‌کند. پشت جلد جایی است برای هر کسی که کتاب را دوست دارد. ما را در اینستاگرام می توانید از این طریق پیدا کنید. https://instagram.com/poshtejeld و در تلگرام از این طریق. https://t.me/poshtjeld

Available Episodes

2019-09-08
جیب شماره صفر: چرا جیب؟
2019-09-21
جیب شماره یکِ پشت جلد: چرا و‌چگونه؛ معرفی خوبِ کتاب خوب
2019-11-05
جیب شماره دوِ پشت جلد: خاطره‌ خیابان انقلاب
2019-11-15
جیبِ پاکتی پشت جلد؛ شماره یک : دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
2020-02-28
جیب پاکتی پشت جلد ؛ شماره دو : عبور از جدایی
2020-03-20
جیب شماره سه ِپشت جلد: جیبی پر از شکوفه
2020-04-10
جیب پاکتی پشت جلد؛ شماره سه : از قرنطینه
2020-05-26
جیب پاکتی پشت جلد؛ شماره چهار؛ نامه‌ای به تنها جاده جهان
2020-11-23
جیب پاکتی پشت جلد؛ شماره پنج.؛ چشم‌هایت روزی با من حرف خواهند زد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-08
جیب شماره صفر: چرا جیب؟
2019-09-21
جیب شماره یکِ پشت جلد: چرا و‌چگونه؛ معرفی خوبِ کتاب خوب
2019-11-05
جیب شماره دوِ پشت جلد: خاطره‌ خیابان انقلاب
2019-11-15
جیبِ پاکتی پشت جلد؛ شماره یک : دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
2020-02-28
جیب پاکتی پشت جلد ؛ شماره دو : عبور از جدایی
2020-03-20
جیب شماره سه ِپشت جلد: جیبی پر از شکوفه
2020-04-10
جیب پاکتی پشت جلد؛ شماره سه : از قرنطینه
2020-05-26
جیب پاکتی پشت جلد؛ شماره چهار؛ نامه‌ای به تنها جاده جهان
2020-11-23
جیب پاکتی پشت جلد؛ شماره پنج.؛ چشم‌هایت روزی با من حرف خواهند زد

Latest Episode