پادکست فارسی حلقه های مفقوده
Category Education
Published March 18, 2021
Episodes 33

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

توی این پادکست در جستجوی حلقه های مفقوده ای هستیم که ما انسان ها هزاران سال در جستجوی آنها هستیم و هزاران سوالِ بی پاسخ رو با خودمون همچنان حمل میکنیم.

Available Episodes

2020-03-13
0: رسانه در عصر حاضر
2020-03-20
ویژه نوروز
2020-03-27
1: بیداری در قرنطینه
2020-04-03
2: بخشش زیر سقف زندگی
2020-04-10
3: آینده را چگونه می بینید؟
2020-04-17
4: استثمار
2020-04-24
5: بشر گمشده معلق در خلا جهالت زمین است
2020-04-27
6: ای توبه کنندگان از دین، دستاورد شما از سالها روزه داری در رمضان های عمرتان چیست؟
2020-05-01
7: پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به مناسبت روز کارگر
2020-05-08
8: دستگیره های مطمئن
2020-05-15
9: مدیریت احساسات در زندگی روزمره
2020-05-18
10: عید فطر
2020-05-22
11: توسل
2020-05-23
12: رمضان چیست؟ فطر کدام است؟
2020-05-29
13: زلزله های خاموش
2020-06-05
14: نمیتوانیم نفس بکشیم
2020-06-08
15: شادیم یا ناشادیم؟
2020-06-12
16: وحی
2020-06-19
17: کتابت
2020-06-26
18: عناصرپنجگانه: توشه‌های مسیر انتظار
2020-07-03
19: امروز به سوی بازگشایی درهای بسته برویم، بزرگترین در بسته، دل خودمان است
2020-07-13
20: بازگشت به اصل خویش
2020-07-25
21: وارونه نویسی تاریخ بدست سیاستمداران
2020-08-25
22: ما همه شمع های سوزانیم
2020-08-28
23: انصاف، حلقه مفقوده خانواده و جامعه
2020-09-28
24: گریز از نیستی
2020-10-15
25: دریایی از سخن که در جایگاه خود قرار نگرفته
2020-10-21
26: تفاوت “توحید ادیان” و “توحید بدون مرز”
2020-12-20
27: دنیای ما به آرامش و آسایش نرسید
2020-12-21
28: یلدای خاموش
2021-01-19
29:ادعای ارتباط با خدا در ادیان و مذاهب، دعاوی عرفانهای گوناگون
2021-02-25
ویژه روز پدر
2021-03-18
ویژه نوروز 1400

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-13
0: رسانه در عصر حاضر
2020-03-20
ویژه نوروز
2020-03-27
1: بیداری در قرنطینه
2020-04-03
2: بخشش زیر سقف زندگی
2020-04-10
3: آینده را چگونه می بینید؟
2020-04-17
4: استثمار
2020-04-24
5: بشر گمشده معلق در خلا جهالت زمین است
2020-04-27
6: ای توبه کنندگان از دین، دستاورد شما از سالها روزه داری در رمضان های عمرتان چیست؟
2020-05-01
7: پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به مناسبت روز کارگر
2020-05-08
8: دستگیره های مطمئن
2020-05-15
9: مدیریت احساسات در زندگی روزمره
2020-05-18
10: عید فطر
2020-05-22
11: توسل
2020-05-23
12: رمضان چیست؟ فطر کدام است؟
2020-05-29
13: زلزله های خاموش
2020-06-05
14: نمیتوانیم نفس بکشیم
2020-06-08
15: شادیم یا ناشادیم؟
2020-06-12
16: وحی
2020-06-19
17: کتابت
2020-06-26
18: عناصرپنجگانه: توشه‌های مسیر انتظار
2020-07-03
19: امروز به سوی بازگشایی درهای بسته برویم، بزرگترین در بسته، دل خودمان است
2020-07-13
20: بازگشت به اصل خویش
2020-07-25
21: وارونه نویسی تاریخ بدست سیاستمداران
2020-08-25
22: ما همه شمع های سوزانیم
2020-08-28
23: انصاف، حلقه مفقوده خانواده و جامعه
2020-09-28
24: گریز از نیستی
2020-10-15
25: دریایی از سخن که در جایگاه خود قرار نگرفته
2020-10-21
26: تفاوت “توحید ادیان” و “توحید بدون مرز”
2020-12-20
27: دنیای ما به آرامش و آسایش نرسید
2020-12-21
28: یلدای خاموش
2021-01-19
29:ادعای ارتباط با خدا در ادیان و مذاهب، دعاوی عرفانهای گوناگون
2021-02-25
ویژه روز پدر
2021-03-18
ویژه نوروز 1400

Latest Episode