پادکست فارسی خرمکست-KharmaCast
Category Science
Published December 20, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تاریخ فلسفه غرب به زبان ساده خلاصه قسمت‌ها و اطلاعات تکمیلی رو در کانال تلگرام خرمکست دنبال کنید: https://t.me/kharmacast

Available Episodes

2020-05-07
شماره صفر؛ خرمکست چیه، چرا فلسفه؟
2020-06-03
شماره یک؛ مکتب ملطی
2020-06-03
شماره دو؛ فیثاغورس
2020-06-21
شماره سه؛ هراکلیتوس
2020-07-10
شماره چهار؛ زنوفانس
2020-08-04
شماره پنج؛ پارمنیدس
2020-09-11
شماره شش؛ زنون الئایی
2020-10-17
شماره هفت؛ امپدوکلس
2020-12-20
شماره هشت؛ آناکساگوراس
2021-03-14
شماره نه؛ اتمیست‌‌ها
2021-05-06
شماره ده؛ مرور پیشاسقراطی‌ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-07
شماره صفر؛ خرمکست چیه، چرا فلسفه؟
2020-06-03
شماره یک؛ مکتب ملطی
2020-06-03
شماره دو؛ فیثاغورس
2020-06-21
شماره سه؛ هراکلیتوس
2020-07-10
شماره چهار؛ زنوفانس
2020-08-04
شماره پنج؛ پارمنیدس
2020-09-11
شماره شش؛ زنون الئایی
2020-10-17
شماره هفت؛ امپدوکلس
2020-12-20
شماره هشت؛ آناکساگوراس
2021-03-14
شماره نه؛ اتمیست‌‌ها
2021-05-06
شماره ده؛ مرور پیشاسقراطی‌ها

Latest Episode