پادکست فارسی رادیو آسنی
Category Arts
Published February 2, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شاخص ترین داستانهای کوتاه ادبیات ایران و جهان را اینجا بشنوید.

Available Episodes

2020-09-11
E01 - فارسی شکر است
2020-10-04
ٍE02- گربه سیاه - ادگار آلن پو
2020-10-23
اپیزود سوم - داستان قربانی اثر بزرگ علوی
2020-11-07
رادیو آسنی - سگ ولگرد
2020-11-29
داستان کوتاه نقاب - چخوف
2021-02-01
سفر عصمت - ابراهیم گلستان
2021-02-01
سفر عصمت - ابراهیم گلستان
2021-07-20
گلدسته‌ها و فلک - جلال آل احمد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-11
E01 - فارسی شکر است
2020-10-04
ٍE02- گربه سیاه - ادگار آلن پو
2020-10-23
اپیزود سوم - داستان قربانی اثر بزرگ علوی
2020-11-07
رادیو آسنی - سگ ولگرد
2020-11-29
داستان کوتاه نقاب - چخوف
2021-02-01
سفر عصمت - ابراهیم گلستان
2021-02-01
سفر عصمت - ابراهیم گلستان
2021-07-20
گلدسته‌ها و فلک - جلال آل احمد

Latest Episode