پادکست فارسی رادیو چرخ - Radio Charkh
Category Science
Published December 20, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر اپیزود از رادیو چرخ نتیجه سرک کشیدن به گوشه ای از دنیای علم، تکنولوژی و مهندسیه...

Available Episodes

2020-04-13
اپیزود صفرم:معرفی رادیو چرخ
2020-04-21
اپیزود اول : پرونده داستان آپولو- بخش اول
2020-05-16
اپیزود دوم : پرونده داستان آپولو-بخش دوم
2020-07-09
اپیزود سوم : پرونده داستان آپولو-بخش سوم (آخر)
2020-10-12
اپیزود چهارم : الدورادو - ماجرای معدنکاوی فضائی
2020-11-17
اپیزود پنجم : تاکسی هوایی (ایرتاکسی)
2020-12-20
اپیزود ششم : انقلاب زمستانی - ماجرای طولانی ترین شب سال‌
2021-01-06
اپیزود هفتم : سمفونی اعداد - ماجرای زندگی لئونارد اویلر‌

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-13
اپیزود صفرم:معرفی رادیو چرخ
2020-04-21
اپیزود اول : پرونده داستان آپولو- بخش اول
2020-05-16
اپیزود دوم : پرونده داستان آپولو-بخش دوم
2020-07-09
اپیزود سوم : پرونده داستان آپولو-بخش سوم (آخر)
2020-10-12
اپیزود چهارم : الدورادو - ماجرای معدنکاوی فضائی
2020-11-17
اپیزود پنجم : تاکسی هوایی (ایرتاکسی)
2020-12-20
اپیزود ششم : انقلاب زمستانی - ماجرای طولانی ترین شب سال‌
2021-01-06
اپیزود هفتم : سمفونی اعداد - ماجرای زندگی لئونارد اویلر‌

Latest Episode