پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
Published November 30, 2020
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر اپیزود پادکست فارسی فیکشن روایتگر اتفاقی واقعی است که در منطق ما نمیگنجد. این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال یا بیماران قلبی نیست

Available Episodes

2019-07-06
قسمت اول: آنابل
2019-07-26
قسمت دوم: استاد قصاب
2019-09-03
قسمت سوم: آینه ی شیطانی
2019-10-11
قسمت چهارم: روح خانه
2019-10-28
قسمت پنجم: من میترسم - ویژه هالووین
2020-01-03
قسمت ششم: خون آشام دوسلدورف
2020-02-08
قسمت هفتم: جیغ بزن
2020-02-23
واهمه یکم: آل
2020-03-18
قسمت هشتم: بدون سر
2020-05-22
با فیکشن
2020-05-24
قسمت نهم: من میترسم | بخش دوم
2020-06-14
قسمت دهم: خیابان های لاهور
2020-09-08
واهمه دوم: دیو
2020-10-18
قسمت یازدهم: از گربه‌ها بپرس
2020-12-21
قسمت دوازدهم: من میترسم
2021-01-05
قسمت سیزدهم: تشنگی خون
2021-02-18
قسمت چهاردهم: شیطان نمی‌خوابد
2021-06-03
قسمت پانزدهم: بازنشسته
2021-08-02
قسمت شانزدهم: من میترسم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-06
قسمت اول: آنابل
2019-07-26
قسمت دوم: استاد قصاب
2019-09-03
قسمت سوم: آینه ی شیطانی
2019-10-11
قسمت چهارم: روح خانه
2019-10-28
قسمت پنجم: من میترسم - ویژه هالووین
2020-01-03
قسمت ششم: خون آشام دوسلدورف
2020-02-08
قسمت هفتم: جیغ بزن
2020-02-23
واهمه یکم: آل
2020-03-18
قسمت هشتم: بدون سر
2020-05-22
با فیکشن
2020-05-24
قسمت نهم: من میترسم | بخش دوم
2020-06-14
قسمت دهم: خیابان های لاهور
2020-09-08
واهمه دوم: دیو
2020-10-18
قسمت یازدهم: از گربه‌ها بپرس
2020-12-21
قسمت دوازدهم: من میترسم
2021-01-05
قسمت سیزدهم: تشنگی خون
2021-02-18
قسمت چهاردهم: شیطان نمی‌خوابد
2021-06-03
قسمت پانزدهم: بازنشسته
2021-08-02
قسمت شانزدهم: من میترسم

Latest Episode