پادکست فارسی مینی بوس نامه / MinibusNameh /
Published October 13, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به همراه شما یک سفر عجیب رو به درونمون آغاز میکنیم و یک سفر اکتشافی میریم به اعماق وجودمون. وسیله ی سفرمون چیزی نیست جز یک مینی بوس درب و داغون. هرچی از این سفر باقی میمونه هم میشه سفرنامه ای با اسم مینی بوس نامه. (به دلیل عبور از بعضی خطوط قرمز فرهنگی و اجتماعی شاید برای بچه ها مناسب نباشه، با هدفون بشنوین)

Available Episodes

2019-06-02
معرفی (چرا مینی بوس آره، ولی اتوبوس نه؟)
2019-06-14
اپیزود ۱، ریشه چندش ما از کجاست؟
2019-06-29
اپیزود ۰۲، عادات با ما چه می کنند؟
2019-07-20
اپیزود ۰۳، تعصب یا تنفر مسئله این است...
2019-09-07
مینی اپیزود ( اینجا چه خبره؟)
2019-09-07
اپیزود ۰۴، چه توقعی از توقعاتمان داریم؟
2019-11-02
اپیزود ۰۵، یک پرس چلوکباب حیا، با طعم کوکو سبزی
2019-11-26
اپیزود مهمان، اپیزود یکم پادکست ترپند
2020-02-15
اپیزود ۰۶، حلالم کنید
2020-03-16
پشت پرده امید
2020-05-20
یه مینی بوس مستی و راستی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-02
معرفی (چرا مینی بوس آره، ولی اتوبوس نه؟)
2019-06-14
اپیزود ۱، ریشه چندش ما از کجاست؟
2019-06-29
اپیزود ۰۲، عادات با ما چه می کنند؟
2019-07-20
اپیزود ۰۳، تعصب یا تنفر مسئله این است...
2019-09-07
مینی اپیزود ( اینجا چه خبره؟)
2019-09-07
اپیزود ۰۴، چه توقعی از توقعاتمان داریم؟
2019-11-02
اپیزود ۰۵، یک پرس چلوکباب حیا، با طعم کوکو سبزی
2019-11-26
اپیزود مهمان، اپیزود یکم پادکست ترپند
2020-02-15
اپیزود ۰۶، حلالم کنید
2020-03-16
پشت پرده امید
2020-05-20
یه مینی بوس مستی و راستی

Latest Episode