پادکست فارسی واوکست / Vavcast
Category Education
Published September 29, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تاریخچهٔ واژگان واوکست یه روایت از داستان کلماتی هست که خیلی برامون آشنا هستن، و هر روز باهاشون سروکار داریم. شنیدین که میگن وجه تسمیه این اسم چیه؟ اینبار روشن رفته سراغ ریشه بعضی کلمات و اگه داستانی دوروبرشون باشه در موردشون حرف میزنه

Available Episodes

2019-06-29
قسمت یک - گاو
2019-09-12
قسمت دو - انگل
2019-10-21
قسمت سه - سپهر
2019-12-31
قسمت چهار - ستاره
2020-06-18
قسمت پنج - ویروس تاجدار
2020-09-29
قسمت شش - پُلیس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-29
قسمت یک - گاو
2019-09-12
قسمت دو - انگل
2019-10-21
قسمت سه - سپهر
2019-12-31
قسمت چهار - ستاره
2020-06-18
قسمت پنج - ویروس تاجدار
2020-09-29
قسمت شش - پُلیس

Latest Episode