پادکست فارسی ورزشی دی اثلیت / D Athlete
Category Sports
Published March 2, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بیاید با هم راجع به رشته های ورزشی بیشتر بدونیم....

Available Episodes

2021-03-02
تعریف ورزش و معرفی ورزش های سنتی آسیا
2021-04-13
ورزش های سنتی آفریقا و دنیای مدیترانه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-02
تعریف ورزش و معرفی ورزش های سنتی آسیا
2021-04-13
ورزش های سنتی آفریقا و دنیای مدیترانه

Latest Episode