پادکست فارسی پادوک | Podook
Category Arts
Published February 21, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست پادوک خوانشی متفاوت از داستان‌ها و کتاب‌ها را بشنوید به‌همراه معرفی کتاب و نویسنده‌ی اثر.

Available Episodes

2019-09-06
پادوک یک - گیتار سحرآمیز
2019-09-12
پادوک دو - حصار و سگ‌های پدرم
2019-09-19
پادوک سه - بازگشت؛ پل
2019-09-26
پادوک چهار - حامی؛ جلوی قانون
2019-10-03
پادوک پنج - موسیو پن
2019-10-10
پادوک شش - سفرنامه
2019-10-17
پادوک هفت - بلیت‌های لعنتی
2019-10-24
پادوک هشت - فامیل
2019-10-31
پادوک نُه - لووینا
2019-11-07
پادوک ده - خواب‌های پدرم
2019-11-14
پادوک یازده - دیوارگذر
2019-11-28
پادوک دوازده - مرد بدون وطن
2019-12-21
پادوک ویژه‌ی شب چله - قصه‌ی حسین کرد شبستری
2020-02-21
پادوک ویژه‌ی روز جهانی زبان مادری - به زبان مادری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-06
پادوک یک - گیتار سحرآمیز
2019-09-12
پادوک دو - حصار و سگ‌های پدرم
2019-09-19
پادوک سه - بازگشت؛ پل
2019-09-26
پادوک چهار - حامی؛ جلوی قانون
2019-10-03
پادوک پنج - موسیو پن
2019-10-10
پادوک شش - سفرنامه
2019-10-17
پادوک هفت - بلیت‌های لعنتی
2019-10-24
پادوک هشت - فامیل
2019-10-31
پادوک نُه - لووینا
2019-11-07
پادوک ده - خواب‌های پدرم
2019-11-14
پادوک یازده - دیوارگذر
2019-11-28
پادوک دوازده - مرد بدون وطن
2019-12-21
پادوک ویژه‌ی شب چله - قصه‌ی حسین کرد شبستری
2020-02-21
پادوک ویژه‌ی روز جهانی زبان مادری - به زبان مادری

Latest Episode