پادکست فارسی گام-Gumpodcast
Published June 11, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به پادکست گام خوش اومدین? ما اینجا قصه‌های واقعی و کمتر شنیده از آدمای تاثیرگذار و براتون تعریف می‌کنیم.

Available Episodes

2020-05-01
قسمت اول: دونالدترامپ-استیج
2020-06-11
قسمت دوم: دونالد ترامپ-کان من

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-01
قسمت اول: دونالدترامپ-استیج
2020-06-11
قسمت دوم: دونالد ترامپ-کان من

Latest Episode