پادکست فارسی یک پنجره YekPanjare
Published October 17, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت از پادکست فارسی یک‌ پنجره، یک جستار یا تجربه‌ی شخصی یک نویسنده یا خبرنگار را روایت می‌کنیم

Available Episodes

2019-10-14
اپیزود ۱ - آکواریوم
2019-11-15
اپیزود ۲ - پرنده زمردین کوچک
2019-12-28
اپیزود ۳ - آن دورترها
2020-02-12
اپیزود ۴- تروریست‌ها
2020-04-04
اپیزود ۵ - حالا پنج نفریم
2020-06-27
اپیزود ۶ - مادر فرانکنشتاین
2020-08-24
اپیزود ۷ - من، روسری و ترکیه مدرن
2020-10-17
اپیزود ۸ پادکست یک پنجره ترس واقعی‌ست

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-14
اپیزود ۱ - آکواریوم
2019-11-15
اپیزود ۲ - پرنده زمردین کوچک
2019-12-28
اپیزود ۳ - آن دورترها
2020-02-12
اپیزود ۴- تروریست‌ها
2020-04-04
اپیزود ۵ - حالا پنج نفریم
2020-06-27
اپیزود ۶ - مادر فرانکنشتاین
2020-08-24
اپیزود ۷ - من، روسری و ترکیه مدرن
2020-10-17
اپیزود ۸ پادکست یک پنجره ترس واقعی‌ست

Latest Episode