پادکست فرانسه جی بی
Category Education
Published July 16, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من گلرخ هستم و اینجا قراره با کمک هم زبان فرانسوی رو بهتر یاد بگیریم

Available Episodes

2020-12-07
چکار کنم زبانم بهتر شه
2021-07-16
چکار کنم تلفظم خوب شه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-07
چکار کنم زبانم بهتر شه
2021-07-16
چکار کنم تلفظم خوب شه

Latest Episode