پادکست ماناک
Category Science
Published October 24, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست ماناک سفری است برای شناخت انسان و جهان هستی. راز و رمز هستی ما را به کشف و درک فرا میخواند سفری بی پایان در میان داستان های عجیب از جهان و انسان. برای یافتن پاسخ سوالاتی که با بودن آغاز می شود. #پادکست_فارسی #داستان #داستان_علمی #پادکست_علمی راوی: علی جهانشاهی

Available Episodes

2020-07-01
پادکست ماناک ، اپیزود ۱ ، جهان هولوگرافیک ۱ ، خون سن جنارو ، داستان کربیوزن
2020-07-17
پادکست ماناک اپیزود ۲ - جهان هولوگرافیک ۲
2020-08-02
پادکست ماناک_ اپیزود ۳ _ ایستاده بر آتش_ جهان هولوگرافیک ۳
2020-09-26
پادکست ماناک اپیزود ۴- تحقیقات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) بر روی مشاهده از راه دور
2020-10-24
اپیزود ۵ - قسمت دوم تحقیقات CIA بر روی مشاهده از راه دور

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-01
پادکست ماناک ، اپیزود ۱ ، جهان هولوگرافیک ۱ ، خون سن جنارو ، داستان کربیوزن
2020-07-17
پادکست ماناک اپیزود ۲ - جهان هولوگرافیک ۲
2020-08-02
پادکست ماناک_ اپیزود ۳ _ ایستاده بر آتش_ جهان هولوگرافیک ۳
2020-09-26
پادکست ماناک اپیزود ۴- تحقیقات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) بر روی مشاهده از راه دور
2020-10-24
اپیزود ۵ - قسمت دوم تحقیقات CIA بر روی مشاهده از راه دور

Latest Episode