پادکست مانکن | Mancan Podcast
Category Entertainment
Published December 15, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گپ و گفت هایی با طراحان،مدیران،مدرسان،اساتید دانشگاه،دانشجویان،فعالان،اصحاب کسب و کار،مشاوران و صاحبان مناصب در دنیای مد و طراحی لباس. صحبت و معرفی درباره ی طراحان بزرگ دنیای طراحی لباس و آکسسوار معرفی سبک ها برند سازی و هر سخنی درباره ی طراحی لباس و مُد

Available Episodes

2020-07-21
Fast Fashion
2020-07-31
Fast Fashion 2
2020-08-30
الگوسازی بخش اول
2020-09-20
الگوسازی بخش دوم
2020-10-12
باتیک
2020-10-30
مشاغل مد بخش اول
2020-11-03
مشاغل مد بخش دوم
2020-11-06
مشاغل مد بخش سوم
2020-12-04
نقاشی پارچه
2020-12-15
پارچه شناسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-21
Fast Fashion
2020-07-31
Fast Fashion 2
2020-08-30
الگوسازی بخش اول
2020-09-20
الگوسازی بخش دوم
2020-10-12
باتیک
2020-10-30
مشاغل مد بخش اول
2020-11-03
مشاغل مد بخش دوم
2020-11-06
مشاغل مد بخش سوم
2020-12-04
نقاشی پارچه
2020-12-15
پارچه شناسی

Latest Episode