پادکست متون مقدس
Published January 8, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست متون مقدس متون دینی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در کنار یکدیگر می‌خوانیم.

Available Episodes

2019-10-20
اپیزود اول: روایت هفت‌روزه‌‌ی آفرینش
2019-11-08
اپیزود دوم: آفرینش آدم
2020-03-06
اپیزود مناسبتی: خدای من، خدای من، چرا رهایم کرده‌ای؟
2020-03-17
اپیزود سوم: نافرمانی در باغ
2020-03-31
اپیزود چهارم - نخستین قتل

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-20
اپیزود اول: روایت هفت‌روزه‌‌ی آفرینش
2019-11-08
اپیزود دوم: آفرینش آدم
2020-03-06
اپیزود مناسبتی: خدای من، خدای من، چرا رهایم کرده‌ای؟
2020-03-17
اپیزود سوم: نافرمانی در باغ
2020-03-31
اپیزود چهارم - نخستین قتل

Latest Episode