پادکست مجرم | Convict
Category True Crime
Published February 24, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من آریا هستم ‌‌تو پادکست مجرم همینجوری که میشه از اسمش حدس زد من میخوام راجع جنایت کارای معروف دزد و دزدیای معروف پرونده های قتل حل شده یا نشده صحبت کنم.

Available Episodes

2020-05-22
اپیزود صفر
2021-02-15
Ted bundy - قاتلی که تلویزیونی شد
2021-02-24
Charles Manson - رهبر یکی از خطرناک ترین فرقه ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-22
اپیزود صفر
2021-02-15
Ted bundy - قاتلی که تلویزیونی شد
2021-02-24
Charles Manson - رهبر یکی از خطرناک ترین فرقه ها

Latest Episode