پادکست مدیتیشن فارسی دارما | Dharma Meditation Podcast
Published February 13, 2021
Episodes 113

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در تیم دارما برای تهیه هر قسمت، چندین مدیتیشن معتبر خارجی رو بررسی می‌کنیم و برای زبان و ‌فرهنگ خودمون اونو مجددا طراحی می‌کنیم. مراقبه یا مدیتیشن از طریق ورود به بخش نیمه خودآگاه باعث آرامش ذهن و جسم شده و برای افزایش تمرکز، آرامش درونی، تقویت ارتباط با دیگران و کاهش درد بسیار مفیده. پادکست دارما کاملا رایگان هست و هیچ تبلیغاتی در اون پذیرفته نمیشه، ما اعتقاد داریم آموزش در جهت زندگی بهتر حق تمام مردم هست و همه به رایگان باید به اون دسترسی داشته باشند. اسپانسر پادکست های دارما شما هستید که اونو با دیگران به اشتراک میگذارید. www.instagram.com/dharmapodcast فایل های موسیقی و مدیتیشن رو میتونید از کانال تلگرام دانلود کنید : https://t.me/DharmaPodcast پیشنهاد می کنیم در کنار مدیتیشن های دارما، به دارما کلینیک که یک پادکست روانشناسی و پزشکی هست گوش بدید، چرا که این دو مکمل یکدیگر هستند : https://castbox.fm/vc/3505885 پادکست انگیزشی و ژرف اندیشی دارما موتیویش گفتگو با افراد موفق و ژرف اندیش هست که امیدوارم لذت ببرید: https://castbox.fm/vc/3603005 پادکست مدیتیشن دارما توسط تیم دارما تولید میشه www.dharmapodcast #دارما #مدیتیشن #مراقبه #دارمامدیتیشن

Available Episodes

2020-07-17
فصل اول : مدیتیشن سمبولیک
2020-07-18
بخش یکم : ساحل آرامش (باصدای علی)
2020-07-18
بخش یکم : ساحل آرامش (باصدای فریبا)
2020-07-18
موسیقی آرامش
2020-07-18
بخش دوم : التیام درد (باصدای علی)
2020-07-19
بخش دوم : التیام درد (باصدای فریبا)
2020-07-20
آرامش با صدای طبیعت
2020-07-22
بخش سوم : مدیریت خشم (باصدای علی)
2020-07-22
بخش سوم : مدیریت خشم (با صدای فریبا)
2020-07-23
موسیقی آرامش
2020-07-23
بخش چهارم : تقویت سیستم ایمنی (باصدای علی)
2020-07-24
بخش چهارم : تقویت سیستم ایمنی (باصدای فریبا)
2020-07-25
آرامش با صدای طبیعت
2020-07-27
بخش پنجم : شنیدن ندای درونی(باصدای علی)
2020-07-27
بخش پنجم : شنیدن ندای درونی (باصدای فریبا)
2020-07-28
موسیقی آرامش
2020-08-02
بخش هفتم : افزایش اعتماد به نفس(باصدای علی)
2020-08-02
بخش هفتم : افزایش اعتماد به نفس(با صدای فریبا)
2020-08-05
آرامش با صدای طبیعت
2020-08-07
بخش هشتم : شکرگزاری و قدردانی(باصدای علی)
2020-08-07
بخش هشتم : شکرگزاری و قدردانی(باصدای فریبا)
2020-08-08
آرامش با صدای طبیعت
2020-08-12
بخش نهم : تمرین افزایش تمرکز(باصدای علی)
2020-08-12
بخش نهم : تمرین افزایش تمرکز(باصدای فریبا)
2020-08-17
بخش دهم : احساس سبکی
2020-08-21
بخش یازدهم : درک تنهایی (با صدای علی)
2020-08-21
بخش یازدهم : درک تنهایی (با صدای فریبا)
2020-08-26
بخش دوازدهم : رهایی از احساس پشیمانی(باصدای علی)
2020-08-26
بخش دوازدهم : رهایی از احساس پشیمانی(باصدای فریبا)
2020-09-03
بخش سیزدهم: رویارویی با ترس(با صدای علی)
2020-09-03
بخش سیزدهم: رویارویی با ترس(با صدای فریبا)
2020-09-10
فصل دوم : آشنایی با مدیتیشن
2020-09-12
بخش اول : آشنایی با مدیتیشن
2020-09-19
بخش دوم: تاثیرات مدیتیشن
2020-09-26
بخش سوم : حفظ تمرکز حین مدیتیشن
2020-10-03
بخش چهارم: انواع مدیتیشن
2020-10-08
فصل سوم: مدیتیشن کاربردی
2020-10-10
بخش اول : کاهش استرس
2020-10-17
بخش دوم : افسردگی پاییزی
2020-10-24
مصاحبه‌ی زنده: افسردگی پاییزی
2020-10-31
بخش‌سوم: برقراری تعادل در توقعات
2020-11-07
بخش چهارم : افزایش احساس خوشبختی
2020-12-06
فصل چهارم : ذهن آگاهیِ
2020-12-07
روز اول
2020-12-08
روز دوم
2020-12-09
روز سوم
2020-12-10
روز چهارم
2020-12-11
روز پنجم
2020-12-12
روز ششم
2020-12-13
روز هفتم
2020-12-14
روز هشتم
2020-12-15
روز نهم
2020-12-16
روز دهم
2020-12-19
موسیقی برای خواب #1
2020-12-21
موسیقی برای خواب #2
2020-12-23
موسیقی برای خواب #3
2020-12-25
موسیقی برای خواب #4
2020-12-27
موسیقی برای خواب #5
2021-01-02
مدیتیشن مهربانی (باصدای علی)
2021-01-02
مدیتیشن مهربانی (باصدای فریبا)
2021-01-09
غذا خوردن آگاهانه (باصدای علی)
2021-01-09
غذا خوردن آگاهانه (باصدای فریبا)
2021-01-12
عوارض مدیتیشن
2021-01-16
مدیتیشن در حین پیاده روی (باصدای علی)
2021-01-16
مدیتیشن در حین پیاده روی (باصدای فریبا)
2021-01-23
رانندگی آگاهانه(باصدای علی)
2021-01-23
رانندگی آگاهانه(باصدای فریبا)
2021-01-24
بی‌خوابی
2021-01-30
مدیتیشن دو نفره (باصدای علی)
2021-01-30
مدیتیشن دو نفره (باصدای فریبا)
2021-02-06
کار کردن آگاهانه(باصدای علی)
2021-02-06
کار کردن آگاهانه(باصدای فریبا)
2021-02-13
مدیتیشن سمبولیک برای خواب
2021-02-13
ساحل (باصدای علی)
2021-02-13
ساحل (باصدای فریبا)
2021-02-18
ساحل-بدون صدای امواج (باصدای علی)
2021-02-18
ساحل-بدون صدای امواج (باصدای فریبا)
2021-02-20
جنگل (باصدای علی)
2021-02-20
جنگل (باصدای فریبا)
2021-02-27
دشت (باصدای فریبا)
2021-02-27
دشت (باصدای علی)
2021-03-02
دارما کودک، پادکست مدیتیشن و قصه‌ی کودکان
2021-03-07
قایق (با صدای علی)
2021-03-07
قایق (با صدای فریبا)
2021-03-14
رودخانه(با صدای علی)
2021-03-14
رودخانه(با صدای فریبا)
2021-03-21
نو شدن - مدیتیشن در طبیعت (باصدای هلیا)
2021-03-27
ذهن آگاهی پیشرفته
2021-03-28
ذهن آگاهی پیشرفته - 20 دقیقه
2021-04-05
ذهن آگاهی پیشرفته - 30 دقیقه
2021-04-12
ذهن آگاهی پیشرفته - 45 دقیقه
2021-04-19
مدیتیشن: جدایی آگاهانه
2021-04-27
مدیتیشن: بررسی افکار پس از جدایی
2021-05-05
مدیتیشن: مواجه شدن با احساسات در هنگام جدایی
2021-05-12
مدیتیشن: پیدا کردن خود بعد از اتمام رابطه عاطفی‌
2021-05-13
مدیتیشن: پیدا کردن خود بعد از اتمام رابطه عاطفی‌
2021-05-24
مدیتیشن: رها کردن شریک عاطفی
2021-06-03
مدیتیشن بخشیدن خود و شریک عاطفی
2021-06-12
مدیتیشن سپاسگزاری پس از اتمام رابطه عاطفی
2021-06-18
بخش اول: مسیر
2021-06-18
بخش دوم: مهربانی
2021-06-19
بخش سوم: قضاوت
2021-06-24
بخش چهارم: ارزش‌ها
2021-06-30
بخش پنجم: معنای زندگی
2021-07-06
بخش ششم: منیت، خود، سِلف یا ایگو
2021-07-12
بخش هفتم: نیکی و دَهِش
2021-07-16
بخش هشتم: خلبان خودکار
2021-07-17
یک سالگیمون با حضور گرم شما
2021-07-19
درون یابی {مدیتیشن با موسیقی}
2021-07-21
بخش اول : طیف های ذهن آگاهی
2021-07-30
بخش دوم : ذهن آگاهی متمرکز
2021-08-05
بخش سوم : لنگر
2021-08-12
بخش چهارم : ذهن آگاهی تحقیقی (با دید پژوهشی)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-17
فصل اول : مدیتیشن سمبولیک
2020-07-18
بخش یکم : ساحل آرامش (باصدای علی)
2020-07-18
بخش یکم : ساحل آرامش (باصدای فریبا)
2020-07-18
موسیقی آرامش
2020-07-18
بخش دوم : التیام درد (باصدای علی)
2020-07-19
بخش دوم : التیام درد (باصدای فریبا)
2020-07-20
آرامش با صدای طبیعت
2020-07-22
بخش سوم : مدیریت خشم (باصدای علی)
2020-07-22
بخش سوم : مدیریت خشم (با صدای فریبا)
2020-07-23
موسیقی آرامش
2020-07-23
بخش چهارم : تقویت سیستم ایمنی (باصدای علی)
2020-07-24
بخش چهارم : تقویت سیستم ایمنی (باصدای فریبا)
2020-07-25
آرامش با صدای طبیعت
2020-07-27
بخش پنجم : شنیدن ندای درونی(باصدای علی)
2020-07-27
بخش پنجم : شنیدن ندای درونی (باصدای فریبا)
2020-07-28
موسیقی آرامش
2020-08-02
بخش هفتم : افزایش اعتماد به نفس(باصدای علی)
2020-08-02
بخش هفتم : افزایش اعتماد به نفس(با صدای فریبا)
2020-08-05
آرامش با صدای طبیعت
2020-08-07
بخش هشتم : شکرگزاری و قدردانی(باصدای علی)
2020-08-07
بخش هشتم : شکرگزاری و قدردانی(باصدای فریبا)
2020-08-08
آرامش با صدای طبیعت
2020-08-12
بخش نهم : تمرین افزایش تمرکز(باصدای علی)
2020-08-12
بخش نهم : تمرین افزایش تمرکز(باصدای فریبا)
2020-08-17
بخش دهم : احساس سبکی
2020-08-21
بخش یازدهم : درک تنهایی (با صدای علی)
2020-08-21
بخش یازدهم : درک تنهایی (با صدای فریبا)
2020-08-26
بخش دوازدهم : رهایی از احساس پشیمانی(باصدای علی)
2020-08-26
بخش دوازدهم : رهایی از احساس پشیمانی(باصدای فریبا)
2020-09-03
بخش سیزدهم: رویارویی با ترس(با صدای علی)
2020-09-03
بخش سیزدهم: رویارویی با ترس(با صدای فریبا)
2020-09-10
فصل دوم : آشنایی با مدیتیشن
2020-09-12
بخش اول : آشنایی با مدیتیشن
2020-09-19
بخش دوم: تاثیرات مدیتیشن
2020-09-26
بخش سوم : حفظ تمرکز حین مدیتیشن
2020-10-03
بخش چهارم: انواع مدیتیشن
2020-10-08
فصل سوم: مدیتیشن کاربردی
2020-10-10
بخش اول : کاهش استرس
2020-10-17
بخش دوم : افسردگی پاییزی
2020-10-24
مصاحبه‌ی زنده: افسردگی پاییزی
2020-10-31
بخش‌سوم: برقراری تعادل در توقعات
2020-11-07
بخش چهارم : افزایش احساس خوشبختی
2020-12-06
فصل چهارم : ذهن آگاهیِ
2020-12-07
روز اول
2020-12-08
روز دوم
2020-12-09
روز سوم
2020-12-10
روز چهارم
2020-12-11
روز پنجم
2020-12-12
روز ششم
2020-12-13
روز هفتم
2020-12-14
روز هشتم
2020-12-15
روز نهم
2020-12-16
روز دهم
2020-12-19
موسیقی برای خواب #1
2020-12-21
موسیقی برای خواب #2
2020-12-23
موسیقی برای خواب #3
2020-12-25
موسیقی برای خواب #4
2020-12-27
موسیقی برای خواب #5
2021-01-02
مدیتیشن مهربانی (باصدای علی)
2021-01-02
مدیتیشن مهربانی (باصدای فریبا)
2021-01-09
غذا خوردن آگاهانه (باصدای علی)
2021-01-09
غذا خوردن آگاهانه (باصدای فریبا)
2021-01-12
عوارض مدیتیشن
2021-01-16
مدیتیشن در حین پیاده روی (باصدای علی)
2021-01-16
مدیتیشن در حین پیاده روی (باصدای فریبا)
2021-01-23
رانندگی آگاهانه(باصدای علی)
2021-01-23
رانندگی آگاهانه(باصدای فریبا)
2021-01-24
بی‌خوابی
2021-01-30
مدیتیشن دو نفره (باصدای علی)
2021-01-30
مدیتیشن دو نفره (باصدای فریبا)
2021-02-06
کار کردن آگاهانه(باصدای علی)
2021-02-06
کار کردن آگاهانه(باصدای فریبا)
2021-02-13
مدیتیشن سمبولیک برای خواب
2021-02-13
ساحل (باصدای علی)
2021-02-13
ساحل (باصدای فریبا)
2021-02-18
ساحل-بدون صدای امواج (باصدای علی)
2021-02-18
ساحل-بدون صدای امواج (باصدای فریبا)
2021-02-20
جنگل (باصدای علی)
2021-02-20
جنگل (باصدای فریبا)
2021-02-27
دشت (باصدای فریبا)
2021-02-27
دشت (باصدای علی)
2021-03-02
دارما کودک، پادکست مدیتیشن و قصه‌ی کودکان
2021-03-07
قایق (با صدای علی)
2021-03-07
قایق (با صدای فریبا)
2021-03-14
رودخانه(با صدای علی)
2021-03-14
رودخانه(با صدای فریبا)
2021-03-21
نو شدن - مدیتیشن در طبیعت (باصدای هلیا)
2021-03-27
ذهن آگاهی پیشرفته
2021-03-28
ذهن آگاهی پیشرفته - 20 دقیقه
2021-04-05
ذهن آگاهی پیشرفته - 30 دقیقه
2021-04-12
ذهن آگاهی پیشرفته - 45 دقیقه
2021-04-19
مدیتیشن: جدایی آگاهانه
2021-04-27
مدیتیشن: بررسی افکار پس از جدایی
2021-05-05
مدیتیشن: مواجه شدن با احساسات در هنگام جدایی
2021-05-12
مدیتیشن: پیدا کردن خود بعد از اتمام رابطه عاطفی‌
2021-05-13
مدیتیشن: پیدا کردن خود بعد از اتمام رابطه عاطفی‌
2021-05-24
مدیتیشن: رها کردن شریک عاطفی
2021-06-03
مدیتیشن بخشیدن خود و شریک عاطفی
2021-06-12
مدیتیشن سپاسگزاری پس از اتمام رابطه عاطفی
2021-06-18
بخش اول: مسیر
2021-06-18
بخش دوم: مهربانی
2021-06-19
بخش سوم: قضاوت
2021-06-24
بخش چهارم: ارزش‌ها
2021-06-30
بخش پنجم: معنای زندگی
2021-07-06
بخش ششم: منیت، خود، سِلف یا ایگو
2021-07-12
بخش هفتم: نیکی و دَهِش
2021-07-16
بخش هشتم: خلبان خودکار
2021-07-17
یک سالگیمون با حضور گرم شما
2021-07-19
درون یابی {مدیتیشن با موسیقی}
2021-07-21
بخش اول : طیف های ذهن آگاهی
2021-07-30
بخش دوم : ذهن آگاهی متمرکز
2021-08-05
بخش سوم : لنگر
2021-08-12
بخش چهارم : ذهن آگاهی تحقیقی (با دید پژوهشی)

Latest Episode