پادکست مسترکوچ
Category Business
Published April 25, 2020
Episodes 31

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست مسترکوچ، در مورد مفاهیم مدیریتی، کسب و کار، سبک زندگی و ارتقای شخصیت مطالبی رو آماده و منتشر میکنیم تا مخاطبان بتونن بهره وری شخصیشون را بالاتر ببرن و زندگی فردی و شغلی بهتر و همراه با رضایتمندی بیشتری رو تجربه کنن.

Available Episodes

2019-03-25
قسمت صفرم - معرفی پادکست مسترکوچ
2019-04-02
قسمت 1 - هدف
2019-04-11
قسمت 2 - طرز فکر
2019-04-18
قسمت 3 - آینده جهان
2019-04-26
قسمت 4 - موفق یا ناموفق؟
2019-05-03
قسمت 5 - چرا نباید گاهی اوقات کار کرد؟
2019-05-09
قسمت 6 - سیکل معیوب - بخش اول
2019-05-16
قسمت 7 - با احساس پیش بریم یا نه؟
2019-05-24
قسمت 8 - سیکل معیوب بخش دوم
2019-05-31
قسمت 9 - ریکاوری
2019-06-06
قسمت 10 - درماندگی خودآموخته
2019-06-14
قسمت 11 - عکس العمل شما چیه؟
2019-06-28
قسمت 12 - چرا نباید فقط در زمان حال زندگی کرد؟
2019-07-05
قسمت 13 - خرده عادت ها
2019-07-12
قسمت 14 - کمال طلبی منفی
2019-07-19
قسمت 15 - هر جا که انکار هست
2019-07-26
قسمت 16 - عزت نفس و اعتماد به نفس
2019-08-01
قسمت 17 - عجله برای چی؟
2019-08-09
قسمت 18 - راه منحصربفرد زندگی تو
2019-08-16
قسمت 19 - نظم و انضباط
2019-08-23
قسمت 20 - شرطی کردن ذهن
2019-08-30
قسمت 21 - چگونه قدرت اراده مان را قوی کنیم؟
2019-09-06
قسمت 22 - چطور از شکست برای موفقیت بیشتر و رشد شخصی استفاده کنیم؟
2019-09-13
قسمت 23 - پذیرش محدودیت های سالم چگونه به افزایش بهره وری و رضایت ما کمک می کند؟
2019-09-20
قسمت 24 - نمونه هایی از محدودیت های سالم زندگی ما انسان ها
2019-09-27
قسمت 25 - شگفتی ها و عجایب ذهن ما انسان ها
2019-10-04
قسمت 26 - رهایی از زندان ذهنی
2019-11-08
قسمت 27 - تمرکز چطور میتواند باعث شود زندگی بهتر و لذتبخش تری را تجربه کنیم؟
2020-02-07
قسمت 28 - خطاهای رایج تصمیم گیری
2020-03-13
قسمت 29 - بیندیشید و ثروتمند شوید
2020-04-25
قسمت 30 - چطور حالمان را خوب کنیم؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-03-25
قسمت صفرم - معرفی پادکست مسترکوچ
2019-04-02
قسمت 1 - هدف
2019-04-11
قسمت 2 - طرز فکر
2019-04-18
قسمت 3 - آینده جهان
2019-04-26
قسمت 4 - موفق یا ناموفق؟
2019-05-03
قسمت 5 - چرا نباید گاهی اوقات کار کرد؟
2019-05-09
قسمت 6 - سیکل معیوب - بخش اول
2019-05-16
قسمت 7 - با احساس پیش بریم یا نه؟
2019-05-24
قسمت 8 - سیکل معیوب بخش دوم
2019-05-31
قسمت 9 - ریکاوری
2019-06-06
قسمت 10 - درماندگی خودآموخته
2019-06-14
قسمت 11 - عکس العمل شما چیه؟
2019-06-28
قسمت 12 - چرا نباید فقط در زمان حال زندگی کرد؟
2019-07-05
قسمت 13 - خرده عادت ها
2019-07-12
قسمت 14 - کمال طلبی منفی
2019-07-19
قسمت 15 - هر جا که انکار هست
2019-07-26
قسمت 16 - عزت نفس و اعتماد به نفس
2019-08-01
قسمت 17 - عجله برای چی؟
2019-08-09
قسمت 18 - راه منحصربفرد زندگی تو
2019-08-16
قسمت 19 - نظم و انضباط
2019-08-23
قسمت 20 - شرطی کردن ذهن
2019-08-30
قسمت 21 - چگونه قدرت اراده مان را قوی کنیم؟
2019-09-06
قسمت 22 - چطور از شکست برای موفقیت بیشتر و رشد شخصی استفاده کنیم؟
2019-09-13
قسمت 23 - پذیرش محدودیت های سالم چگونه به افزایش بهره وری و رضایت ما کمک می کند؟
2019-09-20
قسمت 24 - نمونه هایی از محدودیت های سالم زندگی ما انسان ها
2019-09-27
قسمت 25 - شگفتی ها و عجایب ذهن ما انسان ها
2019-10-04
قسمت 26 - رهایی از زندان ذهنی
2019-11-08
قسمت 27 - تمرکز چطور میتواند باعث شود زندگی بهتر و لذتبخش تری را تجربه کنیم؟
2020-02-07
قسمت 28 - خطاهای رایج تصمیم گیری
2020-03-13
قسمت 29 - بیندیشید و ثروتمند شوید
2020-04-25
قسمت 30 - چطور حالمان را خوب کنیم؟

Latest Episode