پادکست مشاوره دکتر فهیمه رضایی | پادکست روانشناسی | متخصص روانشناس با
Category Education
Published July 21, 2021
Episodes 31

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست مشاوره روانشناسی ارائه شده توسط دکتر فهیمه رضایی متخصص روانشناس با مدرک دکترای روانشناسی بالینی از دهلی نو پادکست های صوتی در زمینه های سلامتی روحی روانی، بهزیستی و درمان مشکلات و مسائل خلقی شیوه های فرزندپروری، شیوه های خود مراقبتی، بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس راهکارها و تکنیک های کاهش اضطراب، وسواس و استرس و ... برطرف کردن مشکلات فردی، خانواده و اجتماعی مشکلات جنسی، اعتیاد ، مشکلات جوانان و نوجوانان زوج درمانی، روانشناسی رابطه، مشاوره ازدواج، روانشناسی خیانت

Available Episodes

2021-06-13
پادکست مشاوره | بهزیستی در زمان قرنطینه کرونا
2021-06-15
پادکست مشاوره | روانشناسی هنر و هنر درمانی
2021-06-17
پادکست مشاوره | چرا وقتی می خواهیم ایده جدیدی را شروع کنیم با موانع زیادی روبرو می شویم
2021-06-19
پادکست مشاوره | افراد سمی چگونه وارد زندگی ما می شوند و تاثیر منفی می گذارند
2021-06-21
پادکست مشاوره | چه تفاوتي بين روشنفكر واقعي و روشنفكر نما وجود داره
2021-06-22
پادکست مشاوره | 3 عامل اساسی در رسیدن به موفقیت
2021-06-28
پادکست مشاوره روانشناسی | چگونه در رابطه به شناخت درست طرف مقابل خود بپردازیم
2021-07-05
پادکست روانشناسی | ترس از تنهایی، دلیلی است که ما به رابطه سمی ادامه می دهیم
2021-07-05
پادکست روانشناسی | عامل اصلی موفقیت شغلی و تحصیلی از نظر روانشناسی
2021-07-10
پادکست روانشناسی | چگونه دست از خود سرزنگشری برداریم
2021-07-11
پادکست مشاوره روانشناسی | راههای غلبه بر تنبلی و اهمال کاری
2021-07-13
پادکست مشاوره | نشانه هاي حملات پانيك یا حملات اضطراب چيست
2021-07-18
پادکست مشاوره | 6 کار اساسی که انجام ندادن آنها در آینده فاجعه ایجاد می کند
2021-07-18
پادکست مشاوره | 4 فاکتور مهم در سلامت روان و پیشگیری از بیماری های روحی
2021-07-21
پادکست مشاوره | بهبود کیفیت زندگی از نظر روانشناسی
2021-07-21
پادکست مشاوره | از نظر روانشناسی ریشه و تاثیر خودانتقادگری در رابطه چیست
2021-07-21
پادکست مشاوره | با زندگی پر از ابهام ما باید چکار کنیم
2021-07-26
پادکست مشاوره | اوتیسم در دختران چه نشانه هایی دارد
2021-07-27
پادکست مشاوره | الگوپذیری کودکان از والدین چقدر در شکل گیری شخصیت آنها تاثیر دارد
2021-07-27
پادکست مشاوره | آنیما و آنیموس | تعادل در شخصیت های مردانه و زنانه
2021-07-28
پادکست مشاوره | فرار از غم با مثبت اندیشی چگونه به فرد آسیب می زند
2021-07-28
پادکست مشاوره | در زندگی زناشویی روش درست آشتی کردن بعد از دعوا و مشاجره چیست
2021-07-28
3 اختلال شخصیت هستند که هرقدر به آنها محبت کنیم، تاثیری در رفتار آنها نخواهد داشت
2021-07-31
پادکست مشاوره کودک آزاری جنسی | چگونه کودک‌آزاری را تشخیص دهیم
2021-07-31
پادکست مشاوره | به کدام نوع از انواع اختلال شخصیت نباید لطف و محبت کرد
2021-08-04
پادکست مشاوره | از نظر روانشناسی چرا ما کارهایمان را به تعویق می اندازیم
2021-08-05
پادکست مشاوره | روانشناسی تاثیر دعوا و مشاجره پدر و مادر بر فرزندان
2021-08-07
پادکست مشاوره | از نظر روانشناسی چرا برخی افراد اصلا قدرت نه گفتن ندارند
2021-08-09
پادکست مشاوره | چرا در زندگی زناشویی، بحث به دعوا تبدیل می شود
2021-08-09
پادکست مشاوره | روانشناسی افسردگی پس از زایمان و نشانه های آن
2021-08-09
پادکست مشاوره | راهکارهای مفید و موثر جهت بهبود یادگیری و ارتقای عملکرد فرد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-06-13
پادکست مشاوره | بهزیستی در زمان قرنطینه کرونا
2021-06-15
پادکست مشاوره | روانشناسی هنر و هنر درمانی
2021-06-17
پادکست مشاوره | چرا وقتی می خواهیم ایده جدیدی را شروع کنیم با موانع زیادی روبرو می شویم
2021-06-19
پادکست مشاوره | افراد سمی چگونه وارد زندگی ما می شوند و تاثیر منفی می گذارند
2021-06-21
پادکست مشاوره | چه تفاوتي بين روشنفكر واقعي و روشنفكر نما وجود داره
2021-06-22
پادکست مشاوره | 3 عامل اساسی در رسیدن به موفقیت
2021-06-28
پادکست مشاوره روانشناسی | چگونه در رابطه به شناخت درست طرف مقابل خود بپردازیم
2021-07-05
پادکست روانشناسی | ترس از تنهایی، دلیلی است که ما به رابطه سمی ادامه می دهیم
2021-07-05
پادکست روانشناسی | عامل اصلی موفقیت شغلی و تحصیلی از نظر روانشناسی
2021-07-10
پادکست روانشناسی | چگونه دست از خود سرزنگشری برداریم
2021-07-11
پادکست مشاوره روانشناسی | راههای غلبه بر تنبلی و اهمال کاری
2021-07-13
پادکست مشاوره | نشانه هاي حملات پانيك یا حملات اضطراب چيست
2021-07-18
پادکست مشاوره | 6 کار اساسی که انجام ندادن آنها در آینده فاجعه ایجاد می کند
2021-07-18
پادکست مشاوره | 4 فاکتور مهم در سلامت روان و پیشگیری از بیماری های روحی
2021-07-21
پادکست مشاوره | بهبود کیفیت زندگی از نظر روانشناسی
2021-07-21
پادکست مشاوره | از نظر روانشناسی ریشه و تاثیر خودانتقادگری در رابطه چیست
2021-07-21
پادکست مشاوره | با زندگی پر از ابهام ما باید چکار کنیم
2021-07-26
پادکست مشاوره | اوتیسم در دختران چه نشانه هایی دارد
2021-07-27
پادکست مشاوره | الگوپذیری کودکان از والدین چقدر در شکل گیری شخصیت آنها تاثیر دارد
2021-07-27
پادکست مشاوره | آنیما و آنیموس | تعادل در شخصیت های مردانه و زنانه
2021-07-28
پادکست مشاوره | فرار از غم با مثبت اندیشی چگونه به فرد آسیب می زند
2021-07-28
پادکست مشاوره | در زندگی زناشویی روش درست آشتی کردن بعد از دعوا و مشاجره چیست
2021-07-28
3 اختلال شخصیت هستند که هرقدر به آنها محبت کنیم، تاثیری در رفتار آنها نخواهد داشت
2021-07-31
پادکست مشاوره کودک آزاری جنسی | چگونه کودک‌آزاری را تشخیص دهیم
2021-07-31
پادکست مشاوره | به کدام نوع از انواع اختلال شخصیت نباید لطف و محبت کرد
2021-08-04
پادکست مشاوره | از نظر روانشناسی چرا ما کارهایمان را به تعویق می اندازیم
2021-08-05
پادکست مشاوره | روانشناسی تاثیر دعوا و مشاجره پدر و مادر بر فرزندان
2021-08-07
پادکست مشاوره | از نظر روانشناسی چرا برخی افراد اصلا قدرت نه گفتن ندارند
2021-08-09
پادکست مشاوره | چرا در زندگی زناشویی، بحث به دعوا تبدیل می شود
2021-08-09
پادکست مشاوره | روانشناسی افسردگی پس از زایمان و نشانه های آن
2021-08-09
پادکست مشاوره | راهکارهای مفید و موثر جهت بهبود یادگیری و ارتقای عملکرد فرد

Latest Episode