پادکست مفر | Mafar Podcast
Category Entertainment
Published July 22, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا از مکان هایی که بهشون سفر کردم میگم مفر همون سفره که سفر همون مفره...

Available Episodes

2021-06-03
اپیزود صفر-معرفی
2021-07-02
اپیزود اول - بی خانوم ماریا فایده نداره
2021-07-09
اپیزود دوم: سلبریتی ترین کتابفروشی دنیا
2021-07-15
اپیزود سوم: کاخ زمستانی تزارها
2021-07-22
اپیزود چهارم: موزه پرگامون برلین
2021-07-29
اپیزود پنجم: پاریس از کجا شروع شد؟
2021-08-05
اپیزود ششم: موزه ملکه سوفیا مادرید و تابلوی گوئرنیکا
2021-08-12
اپیزود هفتم: خانه بالزاک؛ خالق زن سی ساله

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-06-03
اپیزود صفر-معرفی
2021-07-02
اپیزود اول - بی خانوم ماریا فایده نداره
2021-07-09
اپیزود دوم: سلبریتی ترین کتابفروشی دنیا
2021-07-15
اپیزود سوم: کاخ زمستانی تزارها
2021-07-22
اپیزود چهارم: موزه پرگامون برلین
2021-07-29
اپیزود پنجم: پاریس از کجا شروع شد؟
2021-08-05
اپیزود ششم: موزه ملکه سوفیا مادرید و تابلوی گوئرنیکا
2021-08-12
اپیزود هفتم: خانه بالزاک؛ خالق زن سی ساله

Latest Episode