پادکست موسیقی وَجب
Category Music
Published July 18, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پلتفرم وَجب فضایی چند کاره است که به تجربه ورزی(ساخت و تولید)در فرهنگ و هنر می پردازد هر وجب ۲۲٫٥ س م است.فاصله بین انگشت شصت وکوچک

Available Episodes

2020-05-14
Vajabpodcast1
2020-06-11
Vajabpodcast2
2020-07-18
vajabpodcast3

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-14
Vajabpodcast1
2020-06-11
Vajabpodcast2
2020-07-18
vajabpodcast3

Latest Episode