پادکست نورنگار
Category Entertainment
Published January 7, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بازخوانی کتاب عکاسی دیجیتال از اسکات کلبی توسط امیر یاری نکات آموزشی عکاسی/ کوتاه، جذاب، آموزنده

Available Episodes

2019-04-17
مقدمه: معرفی پادکست نورنگار
2019-05-07
قانون طلایی عکاسی منظره

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-04-17
مقدمه: معرفی پادکست نورنگار
2019-05-07
قانون طلایی عکاسی منظره

Latest Episode