پادکست های آموزشی و پادکست های دانشجویی از رسانه دیتاجو
Category News
Published February 16, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست های آموزشی، پادکست های دانشجویی و پادکست های خبری، از مجموع فعالیت های تیم رسانه ای دیتاجو است که برای دانشجویان و دانشگاهیان مطابق با نیاز روز تولید کرده و به رسانه های صوتی جهت نشر و بازنشر ارسال کرده است. http://datajoo.com/ http://datajoo.com/datajoo-educational-podcasts/

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode