پادکست هزارراه نرفته
Category Education
Published February 10, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادكست هزار راه نرفته مسائل روانشناسي، اجتماعي و خودشناسي روز دنيا رو به زبان عاميانه براي شما تعريف مي كنه. email: [email protected] twitter: 1000ways Instagram:1000ways

Available Episodes

2019-02-17
Episode 1
2019-03-13
تفاوت همدردي و دلسوزي
2019-03-25
چالش عيدديدني
2019-06-29
وقتی از شرم حرف می زنیم از چه حرف می زنیم
2019-09-20
بررسی شرم در زنان و مردان
2020-02-10
راه هاي عملي براي مقابله با شرم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-17
Episode 1
2019-03-13
تفاوت همدردي و دلسوزي
2019-03-25
چالش عيدديدني
2019-06-29
وقتی از شرم حرف می زنیم از چه حرف می زنیم
2019-09-20
بررسی شرم در زنان و مردان
2020-02-10
راه هاي عملي براي مقابله با شرم

Latest Episode