پادکست هشتگ
Category Science
Published November 18, 2020
Episodes 31

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست با طعم تکنولوژی و برنامه ‌نویسی https://instagram.com/hashtagcast/

Available Episodes

2019-08-02
قسمت اول - هشتگ چیست ؟
2019-08-09
قسمت دوم - یادگیری ماشین
2019-08-16
قسمت سوم - بینایی ماشین
2019-08-23
قسمت چهارم - NoSQL
2019-08-30
قسمت پنجم - هکینگ
2019-09-07
قسمت ششم - اکسپلویت
2019-09-14
قسمت هفتم - منطق فازی
2019-09-21
قسمت هشتم - پردازش گفتار دیجیتال
2019-09-28
قسمت نهم - نظریه بازی ها
2019-10-05
قسمت دهم - برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم؟
2019-10-12
قسمت یازدهم - فریم ورک های چند سکویی موبایل
2019-10-20
قسمت دوازدهم - علی از کانادا
2019-10-26
قسمت سیزدهم - داکر
2019-11-09
قسمت چهاردهم - شبکه عصبی مصنوعی
2019-11-16
قسمت پانزدهم - موتور بازی سازی
2019-11-30
قسمت شانزدهم - اینترنت در ایران
2019-12-07
قسمت هفدهم - پایان ای پی ورژن چهار
2019-12-21
قسمت هجدهم - رزبری پای
2020-01-18
قسمت نوزدهم - واحد پردازش گرافیکی
2020-02-01
قسمت بیستم - رشته هوش مصنوعی در دانشگاه
2020-02-29
قسمت بیست و یکم - بد افزارها
2020-03-14
قسمت بیست و دوم - دوره و گواهینامه های کامپیوتر
2020-04-11
قسمت بیست و سوم - بلاکچین
2020-04-25
قسمت بیست و چهارم - کریپتوماینینگ
2020-05-30
قسمت بیست و پنجم - باگ و دیباگ
2020-07-11
قسمت بیست و ششم - سوال و جواب پارت یک
2020-07-25
قسمت بیست و هفتم - متن باز
2020-08-01
قسمت بیست و هشتم - تاریخچه کامپیوتر
2020-09-30
قسمت بیست و نهم - فرشاد از هلند
2020-11-18
قسمت سی ام - چطور کار پیدا کنیم؟
2021-05-29
قسمت سی و یک - توکن غیر مثلی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-02
قسمت اول - هشتگ چیست ؟
2019-08-09
قسمت دوم - یادگیری ماشین
2019-08-16
قسمت سوم - بینایی ماشین
2019-08-23
قسمت چهارم - NoSQL
2019-08-30
قسمت پنجم - هکینگ
2019-09-07
قسمت ششم - اکسپلویت
2019-09-14
قسمت هفتم - منطق فازی
2019-09-21
قسمت هشتم - پردازش گفتار دیجیتال
2019-09-28
قسمت نهم - نظریه بازی ها
2019-10-05
قسمت دهم - برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم؟
2019-10-12
قسمت یازدهم - فریم ورک های چند سکویی موبایل
2019-10-20
قسمت دوازدهم - علی از کانادا
2019-10-26
قسمت سیزدهم - داکر
2019-11-09
قسمت چهاردهم - شبکه عصبی مصنوعی
2019-11-16
قسمت پانزدهم - موتور بازی سازی
2019-11-30
قسمت شانزدهم - اینترنت در ایران
2019-12-07
قسمت هفدهم - پایان ای پی ورژن چهار
2019-12-21
قسمت هجدهم - رزبری پای
2020-01-18
قسمت نوزدهم - واحد پردازش گرافیکی
2020-02-01
قسمت بیستم - رشته هوش مصنوعی در دانشگاه
2020-02-29
قسمت بیست و یکم - بد افزارها
2020-03-14
قسمت بیست و دوم - دوره و گواهینامه های کامپیوتر
2020-04-11
قسمت بیست و سوم - بلاکچین
2020-04-25
قسمت بیست و چهارم - کریپتوماینینگ
2020-05-30
قسمت بیست و پنجم - باگ و دیباگ
2020-07-11
قسمت بیست و ششم - سوال و جواب پارت یک
2020-07-25
قسمت بیست و هفتم - متن باز
2020-08-01
قسمت بیست و هشتم - تاریخچه کامپیوتر
2020-09-30
قسمت بیست و نهم - فرشاد از هلند
2020-11-18
قسمت سی ام - چطور کار پیدا کنیم؟
2021-05-29
قسمت سی و یک - توکن غیر مثلی

Latest Episode