پادکست هفتگی راه پرداخت
Category Technology
Published January 30, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست هفتگی راه پرداخت رویدادهای و روندهای مهم مرتبط با فین‌تک را بررسی می‌کنیم.

Available Episodes

2019-11-30
پادکست شماره ۱؛ اینترنت و دیگر هیچ!
2019-11-30
پادکست شماره ۲؛ اینترنت و رمز دوم پویا: فرصت‌های هدر رفته
2019-12-05
پادکست شماره ۳؛ یک شایعه، شهر هوشمند و باز هم رمز دوم پویا
2019-12-12
تجارت الکترونیکی در ایران
2019-12-18
شماره ۵ / پرداخت‌یاری در ایران و سال ۲۰۲۰ در جهان
2019-12-26
شماره ۶ / رمز دوم پویا و دیگر هیچ
2020-01-01
شماره ۷ / عرضه خصوصی توکن آب‌پارس
2020-01-09
شماره ۸ / هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
2020-01-30
شماره ۹ / چرا ویزا پِلِید را خرید؟
2021-06-28
فشار بیمه مرکزی برای رگولاتور‌ی استارتاپ‌های بیمه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-30
پادکست شماره ۱؛ اینترنت و دیگر هیچ!
2019-11-30
پادکست شماره ۲؛ اینترنت و رمز دوم پویا: فرصت‌های هدر رفته
2019-12-05
پادکست شماره ۳؛ یک شایعه، شهر هوشمند و باز هم رمز دوم پویا
2019-12-12
تجارت الکترونیکی در ایران
2019-12-18
شماره ۵ / پرداخت‌یاری در ایران و سال ۲۰۲۰ در جهان
2019-12-26
شماره ۶ / رمز دوم پویا و دیگر هیچ
2020-01-01
شماره ۷ / عرضه خصوصی توکن آب‌پارس
2020-01-09
شماره ۸ / هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
2020-01-30
شماره ۹ / چرا ویزا پِلِید را خرید؟
2021-06-28
فشار بیمه مرکزی برای رگولاتور‌ی استارتاپ‌های بیمه

Latest Episode