پادکست هنرگرد
Category Arts
Published December 10, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو هر اپیزود درباره‌ی یه نقاشی یا مجسمه حرف می‌زنیم و درباره‌ی یه فلسفه‌ای که فکر کردیم ربطی داره. با حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

Available Episodes

2020-10-08
چرا نباید بدانیم؟
2020-10-16
چه نیاز مبرمی به زندگی تراژیک داریم؟
2020-12-10
چرا تفریحات پوچ رو ترجیح می‌دیم؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-08
چرا نباید بدانیم؟
2020-10-16
چه نیاز مبرمی به زندگی تراژیک داریم؟
2020-12-10
چرا تفریحات پوچ رو ترجیح می‌دیم؟

Latest Episode