پادکست پل کریمخان
Category Arts
Published January 8, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا پادکست پل کریمخان جایی که حس و حال گمشده آدم هارو میشنویم و به تماشای دردو دل خیابان ها میشینیم

Available Episodes

2020-09-29
قسمت چهارم : برای تو میجنگم
2020-08-08
قسمت سوم : شیراز و عطر نارنج
2020-08-04
قسمت دوم : بیا هم قرنطینه هم باشیم
2020-07-18
قسمت اول : مصاحبه با رضا جعفر مدار کارگردان تئاتر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-29
قسمت چهارم : برای تو میجنگم
2020-08-08
قسمت سوم : شیراز و عطر نارنج
2020-08-04
قسمت دوم : بیا هم قرنطینه هم باشیم
2020-07-18
قسمت اول : مصاحبه با رضا جعفر مدار کارگردان تئاتر

Latest Episode