پادکست چرتکه
Category Business
Published February 13, 2021
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر اپیزود از پادکست چرتکه که در مجموعه آهن آنلاین تولید می‌شود، در مورد چگونگی پیدایش مشکلات و بحران‌های اقتصادی مثل تورم صحبت می‌کنیم و به بررسی اینکه از چه راه‌هایی می‌توان از این بحران‌ها عبور کرد، می‌پردازیم.

Available Episodes

2020-10-06
اپیزود اول: پول بیشتر، جیب خالی‌تر
2020-10-20
اپیزود دوم: پول، پول نمی‌آورد
2020-10-27
اپیزود سوم: سرنوشت یک جنون مالی
2020-11-04
اپیزود چهارم: بازماندگان جنگ سرمایه
2020-11-11
اپیزود پنجم: جدال بازار و سیاست
2020-12-01
اپیزود ششم: بازی میمون‌ها در بورس
2020-12-08
اپیزود هفتم: بیت‌کوین، مرثیه‌ای برای پول (قسمت اول)
2020-12-15
اپیزود هشتم: بیت‌کوین، مرثیه‌ای برای پول (قسمت دوم)
2020-12-22
اپیزود نهم: چارلز پانزی، کاسب رویاها
2020-12-29
اپیزود دهم: بودجه، موتور تورم
2021-01-06
اپیزود یازدهم: بودجه، از پول‌هایی که نداریم
2021-01-20
اپیزود دوازدهم: سهام کوچک، سود بزرگ
2021-01-28
اپیزود سیزدهم: تنبل‌های برنده
2021-02-04
اپیزود چهاردهم: حل دردسر انتخاب سهم
2021-02-13
اپیزود پایانی: صندوق‌های به‌دردبخور
2021-04-27
اپیزود شانزدهم: طلا؛ مامن پول‌های ترسو
2021-05-11
اپیزود هفدهم: از صبر تا سود
2021-05-29
اپیزود هجدهم: سایه سنگین بیت‌کوین بر طلا
2021-06-08
اپیزود نوزدهم: آینده در اختیار امروز
2021-06-22
اپیزود بیستم: عاقبت پرسود بدبینی
2021-07-14
اپیزود بیست و یکم: قواعد بازی در بازارهای مالی
2021-08-04
اپیزود بیست و دوم: هوشمندی اتریوم در بازار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-06
اپیزود اول: پول بیشتر، جیب خالی‌تر
2020-10-20
اپیزود دوم: پول، پول نمی‌آورد
2020-10-27
اپیزود سوم: سرنوشت یک جنون مالی
2020-11-04
اپیزود چهارم: بازماندگان جنگ سرمایه
2020-11-11
اپیزود پنجم: جدال بازار و سیاست
2020-12-01
اپیزود ششم: بازی میمون‌ها در بورس
2020-12-08
اپیزود هفتم: بیت‌کوین، مرثیه‌ای برای پول (قسمت اول)
2020-12-15
اپیزود هشتم: بیت‌کوین، مرثیه‌ای برای پول (قسمت دوم)
2020-12-22
اپیزود نهم: چارلز پانزی، کاسب رویاها
2020-12-29
اپیزود دهم: بودجه، موتور تورم
2021-01-06
اپیزود یازدهم: بودجه، از پول‌هایی که نداریم
2021-01-20
اپیزود دوازدهم: سهام کوچک، سود بزرگ
2021-01-28
اپیزود سیزدهم: تنبل‌های برنده
2021-02-04
اپیزود چهاردهم: حل دردسر انتخاب سهم
2021-02-13
اپیزود پایانی: صندوق‌های به‌دردبخور
2021-04-27
اپیزود شانزدهم: طلا؛ مامن پول‌های ترسو
2021-05-11
اپیزود هفدهم: از صبر تا سود
2021-05-29
اپیزود هجدهم: سایه سنگین بیت‌کوین بر طلا
2021-06-08
اپیزود نوزدهم: آینده در اختیار امروز
2021-06-22
اپیزود بیستم: عاقبت پرسود بدبینی
2021-07-14
اپیزود بیست و یکم: قواعد بازی در بازارهای مالی
2021-08-04
اپیزود بیست و دوم: هوشمندی اتریوم در بازار

Latest Episode