پادکست چم و خم | Chamokham
Category Education
Published March 4, 2021
Episodes 47

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شنیدنی‌هایی برای گذر از راه‌های پر پیچ و خم در هر اپیزود از این پادکست ما چکیده ای از یک مقاله غیر علمی اما به درد بخور رو براتون ترجمه و تعریف می کنیم. مقاله ها بر این اساس انتخاب می‌شن که کمکمون کنن زندگی بهتری داشته باشیم از پس مشکلاتی که باهاشون رو به رو میشیم بهتر بر بیایم و در نهایت چم و خم کار دستمون بیاد و یکمی بهتر زندگی کنیم

Available Episodes

2020-06-19
پادکست چم و خم چیست؟
2020-07-07
شکست منو نشکست
2020-07-07
امنیت فضای ناامن
2020-07-16
تنی میان تنها
2020-07-23
مسیر پر ثمر
2020-07-30
گفتمان سر حقوقمان
2020-08-06
خلاقیت، آشنای ناشناس
2020-08-13
دوستِ دوست داشتنی
2020-08-20
رمز و رازِ کارساز
2020-08-27
هالِ خوب خونه
2020-09-03
آموزشِ با ارزش
2020-09-10
گفتنی های شنیدنی
2020-09-17
دوندگی و برازندگی
2020-10-29
اولویت اول، خودم
2020-11-05
کار در خانه
2020-11-12
تن پوشِ خوش پوش
2020-11-19
جوانی در میانسالی
2020-11-26
کتابخونِ درون
2020-12-03
سرگرمی برای دلگرمی
2020-12-10
از خود ناراضی
2020-12-17
نیمه پر نیمه خالی
2020-12-24
طرز تهیه شادی
2021-01-01
سر تاپا گوش
2021-01-07
محل کار باحال
2021-01-15
وقتِ رختِ خواب
2021-02-25
وابستگی دیگه بسه
2021-03-04
مگه سی سالگی چشه؟
2021-03-11
تمرکز تمرکز
2021-03-18
تصمیم گیری فرسایشی
2021-03-25
حسود هرگز نیاسود
2021-04-02
خودِ خودِ خودم
2021-04-09
همدردی برای کمدردی
2021-04-15
شگرد شروع معاشرت
2021-04-22
وقت من وقت نیست؟
2021-04-29
وقتی دلگیری و تنها
2021-05-06
کمک کم کن
2021-05-13
در دام دروغ
2021-05-22
ذهن زیبا
2021-05-27
مقابله با مقایسه
2021-06-03
گل گلدون من
2021-06-10
کارمندم یا کارآفرین؟
2021-06-17
اعتماد به انتخاب؟
2021-07-02
زندگی با حیوان خانگی
2021-07-07
بن بست دوستی
2021-07-17
باهوش باش
2021-07-22
خود زشت پنداری
2021-08-05
فرزند بی فرزند

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-19
پادکست چم و خم چیست؟
2020-07-07
شکست منو نشکست
2020-07-07
امنیت فضای ناامن
2020-07-16
تنی میان تنها
2020-07-23
مسیر پر ثمر
2020-07-30
گفتمان سر حقوقمان
2020-08-06
خلاقیت، آشنای ناشناس
2020-08-13
دوستِ دوست داشتنی
2020-08-20
رمز و رازِ کارساز
2020-08-27
هالِ خوب خونه
2020-09-03
آموزشِ با ارزش
2020-09-10
گفتنی های شنیدنی
2020-09-17
دوندگی و برازندگی
2020-10-29
اولویت اول، خودم
2020-11-05
کار در خانه
2020-11-12
تن پوشِ خوش پوش
2020-11-19
جوانی در میانسالی
2020-11-26
کتابخونِ درون
2020-12-03
سرگرمی برای دلگرمی
2020-12-10
از خود ناراضی
2020-12-17
نیمه پر نیمه خالی
2020-12-24
طرز تهیه شادی
2021-01-01
سر تاپا گوش
2021-01-07
محل کار باحال
2021-01-15
وقتِ رختِ خواب
2021-02-25
وابستگی دیگه بسه
2021-03-04
مگه سی سالگی چشه؟
2021-03-11
تمرکز تمرکز
2021-03-18
تصمیم گیری فرسایشی
2021-03-25
حسود هرگز نیاسود
2021-04-02
خودِ خودِ خودم
2021-04-09
همدردی برای کمدردی
2021-04-15
شگرد شروع معاشرت
2021-04-22
وقت من وقت نیست؟
2021-04-29
وقتی دلگیری و تنها
2021-05-06
کمک کم کن
2021-05-13
در دام دروغ
2021-05-22
ذهن زیبا
2021-05-27
مقابله با مقایسه
2021-06-03
گل گلدون من
2021-06-10
کارمندم یا کارآفرین؟
2021-06-17
اعتماد به انتخاب؟
2021-07-02
زندگی با حیوان خانگی
2021-07-07
بن بست دوستی
2021-07-17
باهوش باش
2021-07-22
خود زشت پنداری
2021-08-05
فرزند بی فرزند

Latest Episode