پادکست چهارگاه
Category Music
Published February 2, 2021
Episodes 68

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست اطلاعاتی در رابطه با آموزش و موسیقی به شما خواهیم داد

Available Episodes

2020-05-12
قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-19
قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور
2020-05-20
قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-26
قسمت چهارم / دستگاه ماهور
2020-06-02
قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور
2020-06-09
قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده
2020-06-16
قسمت هفتم/ ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور
2020-06-23
قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان
2020-06-30
قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)
2020-07-07
قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور
2020-07-14
قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی
2020-07-21
قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)
2020-07-28
قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز
2020-08-04
قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف پرند شوشتری)
2020-08-11
قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور: گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)
2020-08-18
قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)
2020-08-25
قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها
2020-09-01
قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)
2020-09-08
قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری
2020-09-15
قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌های آوازی تصنیف شرط ره
2020-09-22
قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی / تصنیف بیاد عارف
2020-09-29
قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) تصنیف: بیات ترک
2020-10-06
قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک
2020-10-13
ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان
2020-10-20
قسمت بیست و چهارم آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) بیات ترک
2020-10-27
قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک
2020-11-03
قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول
2020-11-10
قسمت بیست و هفتم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم
2020-11-17
قسمت بیست و هشتم / نمونه های آوازی بیات ترک
2020-11-24
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک
2020-12-01
قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)
2020-12-08
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی)
2020-12-15
قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا
2020-12-22
قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)
2020-12-29
قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)
2021-01-05
قسمت سی و پنجم / سالروز تولد استاد حسین خواجه امیری
2021-01-12
قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور
2021-01-19
قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید
2021-01-26
قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش
2021-02-02
قسمت سی و نهم / سالروز تولد استاد اکبر گلپایگانی
2021-02-09
قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف: نسیم سحر و شور شیدایی
2021-02-16
قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان
2021-02-23
قسمت چهل و دوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت اول )
2021-03-02
قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا
2021-03-09
قسمت چهل و چهارم / نوروزانه (قسمت اول)
2021-03-16
قسمت چهل و پنجم / نوروزانه (قسمت دوم)
2021-03-23
قسمت چهل و ششم / نوروزانه (قسمت سوم)
2021-03-30
قسمت چهل و هفتم - نوروزانه (قسمت چهارم)
2021-04-06
قسمت چهل و هشتم - آواز افشاری
2021-04-13
قسمت چهل و نهم - ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)
2021-04-20
قسمت پنجاهم - ادامه آواز افشاری (قسمت سوم)
2021-04-27
قسمت پنجاه و یکم - ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)
2021-05-05
قسمت پنجاه و دوم - ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)
2021-05-11
قسمت پنجاه و سوم - ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)
2021-05-18
قسمت پنجاه و چهارم - ویژه برنامه درگذشت استاد عبدالوهاب شهیدی
2021-05-25
قسمت پنجاه و پنجم - ادامه آواز افشاری (معرفی آلبوم انتظار دل)
2021-06-01
قسمت پنجاه و ششم - آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت اول)
2021-06-08
قسمت پنجاه و هفتم - آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت دوم)
2021-06-15
قسمت پنجاه و هشتم - آنالیز آلبوم های طریق عشق و آرام جان
2021-06-22
قسمت پنجاه و نهم - منتخب تصانیف افشاری (پایان آواز افشاری)
2021-06-29
قسمت شصتم - معرفی آواز دشتی
2021-07-06
قسمت شصت و یکم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-06
قسمت شصت و یکم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-12
قسمت شصت و دوم - ادامه معرفی آواز دشتی - تصنیف های گلنار و شب انتظار
2021-07-20
قسمت شصت و سوم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-27
قسمت شصت و چهارم - ادامه آواز دشتی (گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق)
2021-08-03
قسمت شصت و پنجم - ادامه معرفی آواز دشتی (شرح زندگی و آثار استاد بنان)
2021-08-10
قسمت شصت و ششم - مروری بر زندگی و آثار استاد ابوالحسن صبا (بخش اول)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-12
قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-19
قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور
2020-05-20
قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-26
قسمت چهارم / دستگاه ماهور
2020-06-02
قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور
2020-06-09
قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده
2020-06-16
قسمت هفتم/ ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور
2020-06-23
قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان
2020-06-30
قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)
2020-07-07
قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور
2020-07-14
قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی
2020-07-21
قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)
2020-07-28
قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز
2020-08-04
قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف پرند شوشتری)
2020-08-11
قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور: گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)
2020-08-18
قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)
2020-08-25
قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها
2020-09-01
قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)
2020-09-08
قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری
2020-09-15
قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌های آوازی تصنیف شرط ره
2020-09-22
قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی / تصنیف بیاد عارف
2020-09-29
قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) تصنیف: بیات ترک
2020-10-06
قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک
2020-10-13
ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان
2020-10-20
قسمت بیست و چهارم آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) بیات ترک
2020-10-27
قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک
2020-11-03
قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول
2020-11-10
قسمت بیست و هفتم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم
2020-11-17
قسمت بیست و هشتم / نمونه های آوازی بیات ترک
2020-11-24
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک
2020-12-01
قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)
2020-12-08
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی)
2020-12-15
قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا
2020-12-22
قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)
2020-12-29
قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)
2021-01-05
قسمت سی و پنجم / سالروز تولد استاد حسین خواجه امیری
2021-01-12
قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور
2021-01-19
قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید
2021-01-26
قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش
2021-02-02
قسمت سی و نهم / سالروز تولد استاد اکبر گلپایگانی
2021-02-09
قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف: نسیم سحر و شور شیدایی
2021-02-16
قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان
2021-02-23
قسمت چهل و دوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت اول )
2021-03-02
قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا
2021-03-09
قسمت چهل و چهارم / نوروزانه (قسمت اول)
2021-03-16
قسمت چهل و پنجم / نوروزانه (قسمت دوم)
2021-03-23
قسمت چهل و ششم / نوروزانه (قسمت سوم)
2021-03-30
قسمت چهل و هفتم - نوروزانه (قسمت چهارم)
2021-04-06
قسمت چهل و هشتم - آواز افشاری
2021-04-13
قسمت چهل و نهم - ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)
2021-04-20
قسمت پنجاهم - ادامه آواز افشاری (قسمت سوم)
2021-04-27
قسمت پنجاه و یکم - ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)
2021-05-05
قسمت پنجاه و دوم - ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)
2021-05-11
قسمت پنجاه و سوم - ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)
2021-05-18
قسمت پنجاه و چهارم - ویژه برنامه درگذشت استاد عبدالوهاب شهیدی
2021-05-25
قسمت پنجاه و پنجم - ادامه آواز افشاری (معرفی آلبوم انتظار دل)
2021-06-01
قسمت پنجاه و ششم - آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت اول)
2021-06-08
قسمت پنجاه و هفتم - آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت دوم)
2021-06-15
قسمت پنجاه و هشتم - آنالیز آلبوم های طریق عشق و آرام جان
2021-06-22
قسمت پنجاه و نهم - منتخب تصانیف افشاری (پایان آواز افشاری)
2021-06-29
قسمت شصتم - معرفی آواز دشتی
2021-07-06
قسمت شصت و یکم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-06
قسمت شصت و یکم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-12
قسمت شصت و دوم - ادامه معرفی آواز دشتی - تصنیف های گلنار و شب انتظار
2021-07-20
قسمت شصت و سوم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-27
قسمت شصت و چهارم - ادامه آواز دشتی (گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق)
2021-08-03
قسمت شصت و پنجم - ادامه معرفی آواز دشتی (شرح زندگی و آثار استاد بنان)
2021-08-10
قسمت شصت و ششم - مروری بر زندگی و آثار استاد ابوالحسن صبا (بخش اول)

Latest Episode