پادکست چهل گیس - Podcast Chehelgis
Category Sports
Published April 10, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست چهل‌گیس درباره ورزش زنان در ایران است که در هر اپیزود یک پرونده پیگیری می‌شود. در پادکست چهل گیس بدون سانسور از آشکار و پنهان ورزش_زنان در ایران گفته می‌شود. از زنانی که چهل سال است برای باقی ماندن در ورزش حرفه‌ای این مملکت حتی موهای بافته شده‌ خود را پنهان می‌کنند.

Available Episodes

2020-04-10
پادکست چهل گیس- اپیزود۱- کیمیا
2020-04-10
پادکست چهل گیس- اپیزود۲- دوومیدانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-10
پادکست چهل گیس- اپیزود۱- کیمیا
2020-04-10
پادکست چهل گیس- اپیزود۲- دوومیدانی

Latest Episode