پادکست کاریزما
Category Business
Published April 16, 2021
Episodes 46

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همیشه برای گفتگو در مورد آینده نیازه که گذشته رو خوب شناخته باشیم و برای دویدن مهمه که قدم های درستی برداریم. ما در پادکست کاریزما تلاش میکنیم با یک نگاه دقیق به گذشته قدم های درستی در آینده بازار سرمایه برای شما ترسیم کنیم.

Available Episodes

2020-08-20
پادکست کاریزما - قسمت اول
2020-08-27
پادکست کاریزما - قسمت دوم
2020-09-03
پادکست کاریزما - قسمت سوم
2020-09-11
پادکست کاریزما - قسمت چهارم
2020-09-25
پادکست کاریزما - قسمت پنجم
2020-10-02
پادکست کاریزما - قسمت ششم
2020-10-09
پادکست کاریزما - قسمت هفتم
2020-10-16
پادکست کاریزما - قسمت هشتم
2020-10-23
پادکست کاریزما - قسمت نهم
2020-10-30
پادکست کاریزما - قسمت دهم
2020-11-13
پادکست کاریزما - قسمت یازدهم
2020-11-20
پادکست کاریزما - قسمت دوازدهم
2020-11-27
پادکست کاریزما - قسمت سیزدهم
2020-12-04
پادکست کاریزما - قسمت چهاردهم
2020-12-11
پادکست کاریزما - قسمت پانزدهم
2020-12-18
پادکست کاریزما - قسمت شانزدهم
2020-12-25
پادکست کاریزما - قسمت هفدهم
2021-01-01
پادکست کاریزما - قسمت هجدهم
2021-01-08
پادکست کاریزما - قسمت نوزدهم
2021-01-15
پادکست کاریزما - قسمت بیستم
2021-01-22
پادکست کاریزما - قسمت بیست و یکم
2021-01-29
پادکست کاریزما - قسمت بیست و دوم
2021-02-05
پادکست کاریزما - قسمت بیست و سوم
2021-02-12
پادکست کاریزما - قسمت بیست و چهارم
2021-02-19
پادکست کاریزما - قسمت بیست و پنجم
2021-02-27
پادکست کاریزما - قسمت بیست و ششم
2021-03-05
پادکست کاریزما - قسمت بیست و هفتم
2021-03-17
پادکست کاریزما - قسمت بیست و هشتم
2021-04-16
پادکست کاریزما - قسمت بیست و نهم
2021-04-23
پادکست کاریزما - قسمت سی ام
2021-04-30
۳۱. آیا طرح ۷+۳ برای بورس کارساز است؟
2021-05-07
۳۲. بررسی وضعیت بورس زیر سایه تحولات سیاسی و اقتصادی
2021-05-14
۳۳. آیا بازارهای جهانی می تواند بازار سرمایه را نجات دهد؟
2021-05-19
۳۴. نقش دولت ها در بازار سرمایه
2021-05-28
۳۵. انتظارات بورس از دولت آینده
2021-06-04
۳۶. مزایا و مخاطرات انتشار اوراق بدهی
2021-06-11
۳۷. انتظار رشد بازار در کوتاه مدت
2021-06-18
۳۸. فصل مجامع و استراتژی های سرمایه گذاری
2021-06-23
۳۹. چشم انداز جذاب صندوق‌های سرمایه گذاری
2021-07-02
۴۰. آیا زمان ورود به بازار سرمایه فرا رسیده است؟
2021-07-02
۴۰. آیا زمان ورود به بازار سرمایه فرا رسیده است؟
2021-07-09
۴۱. معمای ارزش گذاری در بازار سرمایه
2021-07-16
۴۲. عملیات بازار باز حلقه مفقوده اقتصاد ایران
2021-07-30
۴۳. بررسی صفر تا صد صندوق های خصوصی
2021-08-06
۴۴. وضعیت بازار سرمایه بعد از مجامع بورسی
2021-08-13
۴۵. غول سرگردان اقتصاد ایران

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-20
پادکست کاریزما - قسمت اول
2020-08-27
پادکست کاریزما - قسمت دوم
2020-09-03
پادکست کاریزما - قسمت سوم
2020-09-11
پادکست کاریزما - قسمت چهارم
2020-09-25
پادکست کاریزما - قسمت پنجم
2020-10-02
پادکست کاریزما - قسمت ششم
2020-10-09
پادکست کاریزما - قسمت هفتم
2020-10-16
پادکست کاریزما - قسمت هشتم
2020-10-23
پادکست کاریزما - قسمت نهم
2020-10-30
پادکست کاریزما - قسمت دهم
2020-11-13
پادکست کاریزما - قسمت یازدهم
2020-11-20
پادکست کاریزما - قسمت دوازدهم
2020-11-27
پادکست کاریزما - قسمت سیزدهم
2020-12-04
پادکست کاریزما - قسمت چهاردهم
2020-12-11
پادکست کاریزما - قسمت پانزدهم
2020-12-18
پادکست کاریزما - قسمت شانزدهم
2020-12-25
پادکست کاریزما - قسمت هفدهم
2021-01-01
پادکست کاریزما - قسمت هجدهم
2021-01-08
پادکست کاریزما - قسمت نوزدهم
2021-01-15
پادکست کاریزما - قسمت بیستم
2021-01-22
پادکست کاریزما - قسمت بیست و یکم
2021-01-29
پادکست کاریزما - قسمت بیست و دوم
2021-02-05
پادکست کاریزما - قسمت بیست و سوم
2021-02-12
پادکست کاریزما - قسمت بیست و چهارم
2021-02-19
پادکست کاریزما - قسمت بیست و پنجم
2021-02-27
پادکست کاریزما - قسمت بیست و ششم
2021-03-05
پادکست کاریزما - قسمت بیست و هفتم
2021-03-17
پادکست کاریزما - قسمت بیست و هشتم
2021-04-16
پادکست کاریزما - قسمت بیست و نهم
2021-04-23
پادکست کاریزما - قسمت سی ام
2021-04-30
۳۱. آیا طرح ۷+۳ برای بورس کارساز است؟
2021-05-07
۳۲. بررسی وضعیت بورس زیر سایه تحولات سیاسی و اقتصادی
2021-05-14
۳۳. آیا بازارهای جهانی می تواند بازار سرمایه را نجات دهد؟
2021-05-19
۳۴. نقش دولت ها در بازار سرمایه
2021-05-28
۳۵. انتظارات بورس از دولت آینده
2021-06-04
۳۶. مزایا و مخاطرات انتشار اوراق بدهی
2021-06-11
۳۷. انتظار رشد بازار در کوتاه مدت
2021-06-18
۳۸. فصل مجامع و استراتژی های سرمایه گذاری
2021-06-23
۳۹. چشم انداز جذاب صندوق‌های سرمایه گذاری
2021-07-02
۴۰. آیا زمان ورود به بازار سرمایه فرا رسیده است؟
2021-07-02
۴۰. آیا زمان ورود به بازار سرمایه فرا رسیده است؟
2021-07-09
۴۱. معمای ارزش گذاری در بازار سرمایه
2021-07-16
۴۲. عملیات بازار باز حلقه مفقوده اقتصاد ایران
2021-07-30
۴۳. بررسی صفر تا صد صندوق های خصوصی
2021-08-06
۴۴. وضعیت بازار سرمایه بعد از مجامع بورسی
2021-08-13
۴۵. غول سرگردان اقتصاد ایران

Latest Episode