پادکست کاست | cassette podcast
Published April 5, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست داستانهای واقعی مقالات معتبر و کتابهای خواندنی رو با شما به اشتراک میگذاریم.

Available Episodes

2020-03-27
اپیزود اول - مامور خفته Sleeper agent
2020-04-05
اپیزود دوم - عملیات باغ میوه Operation orchard

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-27
اپیزود اول - مامور خفته Sleeper agent
2020-04-05
اپیزود دوم - عملیات باغ میوه Operation orchard

Latest Episode