پادکست کانال کودک
Published November 30, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست تعلیم و تربیت کودک و نوجوان

Available Episodes

2019-09-17
اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم
2019-09-28
اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان
2019-10-04
اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است
2019-10-11
اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد
2019-10-28
اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول)
2019-11-07
اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم
2019-11-29
اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت
2020-01-16
اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول)
2020-04-10
اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم)
2020-04-15
اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟
2020-05-15
اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن
2020-08-27
اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید !
2020-09-21
اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟
2021-02-28
اپیزود چهاردهم: مادر مجرد، پدر مجرد، فرزند طلاق

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-17
اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم
2019-09-28
اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان
2019-10-04
اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است
2019-10-11
اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد
2019-10-28
اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول)
2019-11-07
اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم
2019-11-29
اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت
2020-01-16
اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول)
2020-04-10
اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم)
2020-04-15
اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟
2020-05-15
اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن
2020-08-27
اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید !
2020-09-21
اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟
2021-02-28
اپیزود چهاردهم: مادر مجرد، پدر مجرد، فرزند طلاق

Latest Episode