پادکست کتاب | بوک پاد
Category Arts
Published January 26, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در بوک پاد هر هفته به خلاصه یک کتاب میپردازیم و اون کتاب رو به با کد تخفیف به شما ارائه میدیم بوکپاد کاری از چیزپاد

Available Episodes

2021-01-07
کتاب صوتی کفش باز
2021-01-07
کتاب صوتی هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
2021-01-15
کتاب صوتی کافه اروپا
2021-01-26
کتاب صوتی رهبری از فرگوسن
2021-07-01
کتاب صوتی سیر عشق از آلن دوباتن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-07
کتاب صوتی کفش باز
2021-01-07
کتاب صوتی هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
2021-01-15
کتاب صوتی کافه اروپا
2021-01-26
کتاب صوتی رهبری از فرگوسن
2021-07-01
کتاب صوتی سیر عشق از آلن دوباتن

Latest Episode