پادکست کشکول
Category Science
Published June 15, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در پادکست کشکول درباره موضوعاتی صحبت می‌کنیم که معتقدیم دونستن اونها می‌تونه کمک کنه در آینده، جهان بهتری داشته باشیم و بهتر زندگی کنیم.

Available Episodes

2020-01-19
قسمت ۱ - آینده یادگیری
2020-02-25
قسمت ۲ - سندروم چرنوبیل
2020-03-03
قسمت ۳ - سرعت؛ اختلال عصر جدید ما
2020-03-17
قسمت ۴ - چین چطور توانسته با فناوری بر کرونا غلبه کند؟
2020-05-17
قسمت ۵ - آموزش کودکان امروز برای موفقیت در سال ۲۰۵۰
2020-06-15
قسمت ۶ - جنگ ترامپ با توییتر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-19
قسمت ۱ - آینده یادگیری
2020-02-25
قسمت ۲ - سندروم چرنوبیل
2020-03-03
قسمت ۳ - سرعت؛ اختلال عصر جدید ما
2020-03-17
قسمت ۴ - چین چطور توانسته با فناوری بر کرونا غلبه کند؟
2020-05-17
قسمت ۵ - آموزش کودکان امروز برای موفقیت در سال ۲۰۵۰
2020-06-15
قسمت ۶ - جنگ ترامپ با توییتر

Latest Episode