پادکست کوک - Kook Podcast
Category Music
Published December 21, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت از پادکست کوک ما قراره در مورد یک ساز حرف بزنیم از تولد و سرگذشتش تا معرفی قطعات، نوازنده ها و هرچیزی درموردش که برامون جذاب بوده

Available Episodes

2020-11-06
قسمت صفر: معرفی پادکست کوک
2020-11-07
قسمت اول: کمانچه، برخاسته از خاکستر
2020-12-01
قسمت دوم: ترامپت، قدیس سازها - بخش اول
2020-12-10
قسمت سوم: ترامپت، از جَز تا آزادی - بخش دوم
2020-12-20
قسمت ویژه: یلدا، شب تاجگذاری زمستان
2021-08-05
قسمت چهارم: آکاردئون، نابغه سازها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-06
قسمت صفر: معرفی پادکست کوک
2020-11-07
قسمت اول: کمانچه، برخاسته از خاکستر
2020-12-01
قسمت دوم: ترامپت، قدیس سازها - بخش اول
2020-12-10
قسمت سوم: ترامپت، از جَز تا آزادی - بخش دوم
2020-12-20
قسمت ویژه: یلدا، شب تاجگذاری زمستان
2021-08-05
قسمت چهارم: آکاردئون، نابغه سازها

Latest Episode