پادکست گپ دایو GapDive Podcast
Category TV & Film
Published October 17, 2020
Episodes 85

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نقد و بررسی فیلم و سریال، با محوریت موسیقی متن آنها نسخه ویدئویی پادکست گپ دایو رو از وبسایت ملودایو دنبال کنید http://melodive.com

Available Episodes

2019-06-15
گپ دایو قسمت اول | بررسی موسیقی متن فیلم وارکرفت
2019-06-15
گپ دایو قسمت دوم | نقد و بررسی موسیقی فیلم دانکرک
2019-06-17
گپ دایو قسمت سوم | نقد و بررسی موسیقی فیلم شجاع‌دل
2019-06-17
گپ دایو قسمت چهارم | بررسی موسیقی متن فیلم شیر شاه
2019-06-17
گپ دایو قسمت پنجم | نقد و بررسی موسیقی فیلم تلقین (الهام)
2019-06-17
گپ دایو قسمت ششم | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم آن
2019-06-17
گپ دایو قسمت هفتم | بررسی موسیقی فیلم بازیکن شماره یک آماده
2019-06-17
گپ دایو قسمت هشتم | بررسی موسیقی فیلم تایتانیک
2019-06-17
گپ دایو پشت پرده | حاشیه و متن ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما
2019-06-17
گپ دایو قسمت نهم | بررسی موسیقی متن فیلم لئون حرفه‌ای
2019-06-17
گپ دایو قسمت دهم | بررسی موسیقی فیلم تبدیل شوندگان
2019-06-17
گپ دایو قسمت یازدهم | بررسی موسیقی مجموعه فیلم‌ راکی
2019-06-17
گپ دایو قسمت دوازدهم | بررسی موسیقی فیلم‌های ثور
2019-06-17
گپ دایو قسمت سیزدهم | بررسی موسیقی فیلم‌ بلید رانر 1982
2019-06-17
گپ دایو قسمت چهاردهم | بررسی موسیقی فیلم‌ بلید رانر 2049
2019-06-17
گپ دایو قسمت پانزدهم | بررسی موسیقی فیلم‌ کانجورینگ یا احضار
2019-06-17
گپ دایو قسمت شانزدهم | بررسی موسیقی مجموعه فیلم های هالووین
2019-06-17
گپ دایو قسمت هفدهم | بررسی موسیقی فیلم روانی
2019-06-17
گپ دایو قسمت هجدهم | بررسی موسیقی فیلم شائوشنگ
2019-06-17
گپ دایو قسمت نوزدهم | بررسی موسیقی فیلم خوب، بد، زشت
2019-06-18
A Cure for Wellness گپ دایو قسمت بیستم | نقد و بررسی فیلم (بخش اول)
2019-06-18
A Cure for Wellness گپ دایو قسمت بیستم | نقد و بررسی فیلم (بخش دوم)
2019-06-18
گپ دایو قسمت بیست و یکم | بررسی موسیقی متن فیلم های پدرخوانده (بخش اول)
2019-06-18
گپ دایو قسمت بیست و یکم | بررسی موسیقی متن فیلم های پدرخوانده (بخش دوم)
2019-06-19
گپ دایو قسمت بیست و یکم | بررسی موسیقی متن فیلم های پدرخوانده (بخش سوم)
2019-06-19
گپ دایو پشت پرده بخش اول از قسمت دوم | معرفی ترسناک‌ترین سازهای سینما
2019-06-19
گپ دایو پشت پرده بخش دوم از قسمت دوم | معرفی ترسناک‌ترین سازهای سینما
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش اول)
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش دوم)
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش سوم)
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش چهارم)
2019-06-22
پادکست فارسی گپ‌دایو قسمت بیست و سوم | انتخاب جذاب‌ترین موسیقی بی‌کلام برای محتوای ویدیویی
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 24 | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم پاپیون (بخش اول)
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 24 | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم پاپیون (بخش دوم)
2019-06-22
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 25 | بررسی موسیقی فیلم امیلی
2019-06-22
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 26 | بررسی موسیقی فیلم ارباب حلقه ها
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 27 | بررسی موسیقی فیلم قلمرو بهشت (بخش اول)
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 27 | بررسی موسیقی فیلم قلمرو بهشت (بخش دوم)
2019-06-24
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش اول)
2019-06-25
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش دوم)
2019-06-25
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش سوم)
2019-06-25
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش چهارم)
2019-07-02
پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو (بخش اول)
2019-07-02
پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو (بخش دوم)
2019-07-06
پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش اول)
2019-07-14
پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش دوم)
2019-07-18
پادکست فارسی گپ‌دایو (30) بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش سوم)
2019-07-24
پادکست فارسی گپ‌دایو (31) بررسی فیلم های کوئنتین تارانتینو
2019-07-31
پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش اول)
2019-08-07
پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش دوم)
2019-08-15
پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور (بخش اول)
2019-08-26
پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور (بخش دوم)
2019-08-29
پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (بخش اول)
2019-09-01
پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (بخش دوم)
2019-09-14
پادکست فارسی گپ‌دایو (35) هانس زیمر، نابغه‌ای در موسیقی متن
2019-09-19
پادکست فارسی گپ‌دایو (36) گودزیلا پادشاه هیولاها
2019-09-23
پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش اول)
2019-09-28
پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش دوم)
2019-10-07
پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش سوم)
2019-10-09
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش اول)
2019-10-14
قسمت 39 | جوکر 2019 (اسپویلی در کار نیست)
2019-10-16
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش دوم)
2019-10-23
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 40 | ترسناک‌ترین فیلم‌های سینمایی 2019
2019-11-13
پادکست گپ دایو (41) بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز آهنگساز جنگ ستارگان؛ (بخش اول)
2019-11-24
پادکست گپ دایو (38) بررسی کارنامه فیلیپ گلس آهنگساز نمایش ترومن؛‌ (بخش پایانی)
2019-11-27
پادکست گپ دایو 41| بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز؛ (بخش دوم)
2019-12-04
گپ دایو (41) بررسی کارنامه جان ویلیامز آهنگساز فهرست شیندلر؛ (بخش پایانی)
2019-12-11
(The Irishman)پادکست گپ دایو (42) بررسی موسیقی متن فیلم مرد ایرلندی
2019-12-18
(Se7en) پادکست گپ دایو 43| بررسی موسیقی متن فیلم هفت
2020-01-02
Terminator پادکست گپ دایو 44| بررسی موسیقی متن فیلم‌های ترمیناتور
2020-01-22
Togo پادکست گپ دایو 45| بررسی موسیقی متن فیلم توگو
2020-02-04
پادکست گپ دایو46| بررسی نامزدهای بهترین موسیقی متن در اسکار 2020؛
2020-02-12
پادکست گپ دایو 47| بررسی کارنامه آهنگساز لالالند؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (48) بررسی کارنامه و آثار الکساندر دسپلا؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (49) بررسی موسیقی متن فیلم مرد نامرئی؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (50) بررسی موسیقی متن فیلم دور افتاده؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (51) بررسی موسیقی متن بینوایان؛
2020-06-12
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 52 - موسیقی بازی فاینال فانتزی
2020-08-13
پادکست گپ دایو (53) | موسیقی متن ارابه های آتش
2020-09-10
پادکست گپ دایو (54) | موسیقی متن فیلم های ماتریکس
2020-12-31
پادکست گپ دایو 55 | بررسی موسیقی متن فیلم the village
2020-12-31
پادکست گپ دایو 56 | بررسی موسیقی متن بازی Last Of Us
2021-01-22
پادکست گپ دایو 57 | بررسی موسیقی متن فیلم sleepy hollow
2021-01-29
پادکست گپ دایو 58 | بررسی موسیقی متن فیلم "چشم اندازی در مه"
2021-03-05
گپ دایو قسمت (59) | بررسی موسیقی فیلم Gangs of New York (دارودسته‌های نیویورکی)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-15
گپ دایو قسمت اول | بررسی موسیقی متن فیلم وارکرفت
2019-06-15
گپ دایو قسمت دوم | نقد و بررسی موسیقی فیلم دانکرک
2019-06-17
گپ دایو قسمت سوم | نقد و بررسی موسیقی فیلم شجاع‌دل
2019-06-17
گپ دایو قسمت چهارم | بررسی موسیقی متن فیلم شیر شاه
2019-06-17
گپ دایو قسمت پنجم | نقد و بررسی موسیقی فیلم تلقین (الهام)
2019-06-17
گپ دایو قسمت ششم | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم آن
2019-06-17
گپ دایو قسمت هفتم | بررسی موسیقی فیلم بازیکن شماره یک آماده
2019-06-17
گپ دایو قسمت هشتم | بررسی موسیقی فیلم تایتانیک
2019-06-17
گپ دایو پشت پرده | حاشیه و متن ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما
2019-06-17
گپ دایو قسمت نهم | بررسی موسیقی متن فیلم لئون حرفه‌ای
2019-06-17
گپ دایو قسمت دهم | بررسی موسیقی فیلم تبدیل شوندگان
2019-06-17
گپ دایو قسمت یازدهم | بررسی موسیقی مجموعه فیلم‌ راکی
2019-06-17
گپ دایو قسمت دوازدهم | بررسی موسیقی فیلم‌های ثور
2019-06-17
گپ دایو قسمت سیزدهم | بررسی موسیقی فیلم‌ بلید رانر 1982
2019-06-17
گپ دایو قسمت چهاردهم | بررسی موسیقی فیلم‌ بلید رانر 2049
2019-06-17
گپ دایو قسمت پانزدهم | بررسی موسیقی فیلم‌ کانجورینگ یا احضار
2019-06-17
گپ دایو قسمت شانزدهم | بررسی موسیقی مجموعه فیلم های هالووین
2019-06-17
گپ دایو قسمت هفدهم | بررسی موسیقی فیلم روانی
2019-06-17
گپ دایو قسمت هجدهم | بررسی موسیقی فیلم شائوشنگ
2019-06-17
گپ دایو قسمت نوزدهم | بررسی موسیقی فیلم خوب، بد، زشت
2019-06-18
A Cure for Wellness گپ دایو قسمت بیستم | نقد و بررسی فیلم (بخش اول)
2019-06-18
A Cure for Wellness گپ دایو قسمت بیستم | نقد و بررسی فیلم (بخش دوم)
2019-06-18
گپ دایو قسمت بیست و یکم | بررسی موسیقی متن فیلم های پدرخوانده (بخش اول)
2019-06-18
گپ دایو قسمت بیست و یکم | بررسی موسیقی متن فیلم های پدرخوانده (بخش دوم)
2019-06-19
گپ دایو قسمت بیست و یکم | بررسی موسیقی متن فیلم های پدرخوانده (بخش سوم)
2019-06-19
گپ دایو پشت پرده بخش اول از قسمت دوم | معرفی ترسناک‌ترین سازهای سینما
2019-06-19
گپ دایو پشت پرده بخش دوم از قسمت دوم | معرفی ترسناک‌ترین سازهای سینما
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش اول)
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش دوم)
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش سوم)
2019-06-22
گپ دایو قسمت بیست و سوم | بررسی فیلم‌های جوکر (بخش چهارم)
2019-06-22
پادکست فارسی گپ‌دایو قسمت بیست و سوم | انتخاب جذاب‌ترین موسیقی بی‌کلام برای محتوای ویدیویی
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 24 | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم پاپیون (بخش اول)
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 24 | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم پاپیون (بخش دوم)
2019-06-22
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 25 | بررسی موسیقی فیلم امیلی
2019-06-22
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 26 | بررسی موسیقی فیلم ارباب حلقه ها
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 27 | بررسی موسیقی فیلم قلمرو بهشت (بخش اول)
2019-06-22
پادکست گپ‌دایو قسمت 27 | بررسی موسیقی فیلم قلمرو بهشت (بخش دوم)
2019-06-24
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش اول)
2019-06-25
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش دوم)
2019-06-25
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش سوم)
2019-06-25
پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش چهارم)
2019-07-02
پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو (بخش اول)
2019-07-02
پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو (بخش دوم)
2019-07-06
پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش اول)
2019-07-14
پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش دوم)
2019-07-18
پادکست فارسی گپ‌دایو (30) بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش سوم)
2019-07-24
پادکست فارسی گپ‌دایو (31) بررسی فیلم های کوئنتین تارانتینو
2019-07-31
پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش اول)
2019-08-07
پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش دوم)
2019-08-15
پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور (بخش اول)
2019-08-26
پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور (بخش دوم)
2019-08-29
پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (بخش اول)
2019-09-01
پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (بخش دوم)
2019-09-14
پادکست فارسی گپ‌دایو (35) هانس زیمر، نابغه‌ای در موسیقی متن
2019-09-19
پادکست فارسی گپ‌دایو (36) گودزیلا پادشاه هیولاها
2019-09-23
پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش اول)
2019-09-28
پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش دوم)
2019-10-07
پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش سوم)
2019-10-09
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش اول)
2019-10-14
قسمت 39 | جوکر 2019 (اسپویلی در کار نیست)
2019-10-16
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش دوم)
2019-10-23
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 40 | ترسناک‌ترین فیلم‌های سینمایی 2019
2019-11-13
پادکست گپ دایو (41) بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز آهنگساز جنگ ستارگان؛ (بخش اول)
2019-11-24
پادکست گپ دایو (38) بررسی کارنامه فیلیپ گلس آهنگساز نمایش ترومن؛‌ (بخش پایانی)
2019-11-27
پادکست گپ دایو 41| بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز؛ (بخش دوم)
2019-12-04
گپ دایو (41) بررسی کارنامه جان ویلیامز آهنگساز فهرست شیندلر؛ (بخش پایانی)
2019-12-11
(The Irishman)پادکست گپ دایو (42) بررسی موسیقی متن فیلم مرد ایرلندی
2019-12-18
(Se7en) پادکست گپ دایو 43| بررسی موسیقی متن فیلم هفت
2020-01-02
Terminator پادکست گپ دایو 44| بررسی موسیقی متن فیلم‌های ترمیناتور
2020-01-22
Togo پادکست گپ دایو 45| بررسی موسیقی متن فیلم توگو
2020-02-04
پادکست گپ دایو46| بررسی نامزدهای بهترین موسیقی متن در اسکار 2020؛
2020-02-12
پادکست گپ دایو 47| بررسی کارنامه آهنگساز لالالند؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (48) بررسی کارنامه و آثار الکساندر دسپلا؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (49) بررسی موسیقی متن فیلم مرد نامرئی؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (50) بررسی موسیقی متن فیلم دور افتاده؛
2020-05-15
پادکست گپ دایو (51) بررسی موسیقی متن بینوایان؛
2020-06-12
پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 52 - موسیقی بازی فاینال فانتزی
2020-08-13
پادکست گپ دایو (53) | موسیقی متن ارابه های آتش
2020-09-10
پادکست گپ دایو (54) | موسیقی متن فیلم های ماتریکس
2020-12-31
پادکست گپ دایو 55 | بررسی موسیقی متن فیلم the village
2020-12-31
پادکست گپ دایو 56 | بررسی موسیقی متن بازی Last Of Us
2021-01-22
پادکست گپ دایو 57 | بررسی موسیقی متن فیلم sleepy hollow
2021-01-29
پادکست گپ دایو 58 | بررسی موسیقی متن فیلم "چشم اندازی در مه"
2021-03-05
گپ دایو قسمت (59) | بررسی موسیقی فیلم Gangs of New York (دارودسته‌های نیویورکی)

Latest Episode