پادکست 34000: رفتار سازمانی و منابع انسانی
Category Business
Published March 31, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به پادکست 34000 خوش آمدید، مأموریت این پادکست فراهم کردن محتوای معتبر، به روز و کاربردی در زمینه رفتار سازمانی و منابع انسانی است

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode