پادکست WonderLand
Category Science
Published October 8, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

"ما نسبت به بدیهیات کوریم و نسبت به کوری‌مونم کوریم!" - از "کتاب تفکر، سریع و آهسته" نوشته دانیل کانمن توی این پادکست بدیهی‌ترین چیزهایی که شاید تابحال بش فکر نکرده باشی رو زیر سوال میبریم و درموردش فکر می‌کنیم. سعی می‌کنیم قضیه رو از زوایای مختلف بررسی کنیم و در شگفتی غرق شیم :) این پادکست، پاتوقیه برا فکر کردن و هدفش، اصیل‌تر زندگی کردن شنوندهاشه.

Available Episodes

2019-11-10
01 Intro
2019-12-08
02 Fear
2020-02-06
03 Down the rabbit hole
2020-03-15
04 Black swan
2020-05-28
05 The Good, the Bad and the Ugly
2020-07-24
06 The Matrix
2020-10-08
07 In pursuit of happiness
2021-01-21
08 WestWorld

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-10
01 Intro
2019-12-08
02 Fear
2020-02-06
03 Down the rabbit hole
2020-03-15
04 Black swan
2020-05-28
05 The Good, the Bad and the Ugly
2020-07-24
06 The Matrix
2020-10-08
07 In pursuit of happiness
2021-01-21
08 WestWorld

Latest Episode