پوشه
Category History
Published June 20, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست پوشه، روایتهای مستند از وقایع پر اهمیت. در هر شماره از این پادکست اتفاقات تاریخی و مهمی را برایتان بیان می کنیم. معمولا برای ارائه هر اپیزود چند نفر در مورد اون موضوع تحقیق می کنند و نتایج آن را با شما در میان می گذاریم

Available Episodes

2018-08-18
عملیات آژاکس قسمت اول
2018-08-18
عملیات آژاکس قسمت دوم
2018-11-12
خشم خدا
2019-05-04
پوشه ۳: صورت آناناسی
2019-06-22
پوشه ۴:‌ نظم نوین جهانی دونالد ترامپ
2019-10-28
پوشه 5: نظم نوین جهانی دونالد ترامپ
2019-11-28
پوشه ۶: نظم نوین جهانی دونالد ترامپ
2020-03-28
پوشه ۷: عملیات مانتیس
2020-03-29
پوشه ۷: عملیات مانتیس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-08-18
عملیات آژاکس قسمت اول
2018-08-18
عملیات آژاکس قسمت دوم
2018-11-12
خشم خدا
2019-05-04
پوشه ۳: صورت آناناسی
2019-06-22
پوشه ۴:‌ نظم نوین جهانی دونالد ترامپ
2019-10-28
پوشه 5: نظم نوین جهانی دونالد ترامپ
2019-11-28
پوشه ۶: نظم نوین جهانی دونالد ترامپ
2020-03-28
پوشه ۷: عملیات مانتیس
2020-03-29
پوشه ۷: عملیات مانتیس

Latest Episode