چای آخر شب
Category Entertainment
Published January 7, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

D&D پادکستی از دنیای جادویی برای علاقمندان به بازی‌های رومیزی و عاشقان نقش‌‌آفرینی

Available Episodes

2019-06-29
Episode 01
2019-07-18
C01E01 مقدمات ساخت کاراکتر
2019-07-26
Ep 2 - خصوصیات شخصیت‌ها
2019-08-02
EP03- بخش اول نژادها
2019-08-10
EP04
2019-10-19
EP05 - بخش‌ آخر نژادها
2019-12-03
EP06- کلاس باربرین
2020-01-08
داستان جهان Forgotten realms- اپیزود اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-29
Episode 01
2019-07-18
C01E01 مقدمات ساخت کاراکتر
2019-07-26
Ep 2 - خصوصیات شخصیت‌ها
2019-08-02
EP03- بخش اول نژادها
2019-08-10
EP04
2019-10-19
EP05 - بخش‌ آخر نژادها
2019-12-03
EP06- کلاس باربرین
2020-01-08
داستان جهان Forgotten realms- اپیزود اول

Latest Episode