چطور از موسیقی لذت ببریم؟
Category Music
Published January 31, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست در خصوص چیزهایی صحبت می‌کنم که کمک می‌کنند موسیقی بهتری را برای گوش دادن انتخاب کنید و از آن بیشتر لذت ببرید. مطالبی که در این پادکست مطرح می‌شوند به هیچ وجه در حوزه تخصصی تئوری موسیقی نیستند و اگر هم از اصطلاح ناآشنایی سخن به میان آمده باشد، به زبان ساده با مثال‌های متعدد برای شنونده توضیح داده می‌شود. برای اینکه شنونده حرفه‌ای موسیقی باشیم نیازی نیست موزیسین باشیم. کافی است گوش‌هایمان را آماده کنیم. هدف این پادکست هم همین است!

Available Episodes

2019-06-14
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت اول: تفکیک سازها)
2020-10-27
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت دوم: ساختار قطعات موسیقی)
2020-11-28
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت سوم - سبک‌های موسیقی مدرن: بلوز، جز، رگ‌تایم، گاسپل، کانتری)
2021-01-02
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت چهارم - سبک‌های موسیقی مدرن: آر اند بی، راک)
2021-01-31
چطور از موسیقی لذت ببریم (قسمت پنجم - سبک‌های موسیقی مدرن: متال، فانک، دیسکو و هیپ‌هاپ)
2021-03-06
چطور از موسیقی لذت ببریم (قسمت ششم - زمان در موسیقی: کسر میزان و ریتم)
2021-04-11
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت هفتم: هارمونی)
2021-05-17
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت هشتم: زنان در تاریخ موسیقی)
2021-06-16
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت نهم: رابطه بین هنر و هنرمند)
2021-07-18
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت دهم: موسیقی خوب، موسیقی بد، موسیقی زشت)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-14
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت اول: تفکیک سازها)
2020-10-27
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت دوم: ساختار قطعات موسیقی)
2020-11-28
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت سوم - سبک‌های موسیقی مدرن: بلوز، جز، رگ‌تایم، گاسپل، کانتری)
2021-01-02
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت چهارم - سبک‌های موسیقی مدرن: آر اند بی، راک)
2021-01-31
چطور از موسیقی لذت ببریم (قسمت پنجم - سبک‌های موسیقی مدرن: متال، فانک، دیسکو و هیپ‌هاپ)
2021-03-06
چطور از موسیقی لذت ببریم (قسمت ششم - زمان در موسیقی: کسر میزان و ریتم)
2021-04-11
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت هفتم: هارمونی)
2021-05-17
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت هشتم: زنان در تاریخ موسیقی)
2021-06-16
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت نهم: رابطه بین هنر و هنرمند)
2021-07-18
چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت دهم: موسیقی خوب، موسیقی بد، موسیقی زشت)

Latest Episode