چکش
Category TV & Film
Published September 15, 2020
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من صنم حقیقی هستم. پادكست چكش رو اختصاص دادم به يكسری اتفاقاتی كه درعرصه هنر دنيا افتاده. اين اتفاقات محدود شده به اونهایی كه به شكلی يا به دادگاه كشيده شده، يا قانونگذاری خاصی رو رقم زده، يا سياسيون رو درگير كرده. يعنی مسايلی كه يك سيستمی رو بهم زده و سيستم جديدی رو جايگزينش كرده

Available Episodes

2018-12-04
چکش S01 E01 / ابتدای سانسور در سینمای آمریکا
2018-12-22
چکش S01 E02 / نقش سانسور در تغییر داستان کازابلانکا
2019-01-05
چکش S01 E03 / طلایه داران مخالفت با سانسور فیلم در آمریکا
2019-01-19
چکش S01 E04 / حذف سانسور از سینمای آمریکا
2019-02-02
E05 - خداحافظ آدل ؛ غارت آثار هنری توسط هیتلر
2019-02-25
چکش S02 E01 / موسیقی و قانون ؛ کپی یا الهام؟
2019-03-11
چکش S02 E02 / از شجریان تا فرهاد : کپی رایت ، داستان ناتمام
2019-04-08
چکش S02 E03 / علاقه ی بی اجازه ، الهام بی اجازه
2019-04-29
چکش S02 E04 / انتقاد مختصر و مفید
2019-05-20
چکش S02 E05 / زخمی کردن خاطره
2019-06-17
چکش S02 E06 / شباهت، الهام یا کپی؟ داستانِ آخر
2019-07-24
چکش E12 / در بستر اقیانوس
2019-09-29
چکش E13 / پاره آتش
2019-10-06
چکش E14 / برداشت از زمانه
2019-10-15
چکش E15 / آن سوی آتش
2019-11-11
چکش E16 / قصه جاعلان
2020-01-05
چکش E17 / قاچاق خدایان
2020-09-15
چکش E18 / عكاسى خبرى: نماد واقعيت
2020-09-15
چکش E18 / عكاسى خبرى: نماد واقعيت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-12-04
چکش S01 E01 / ابتدای سانسور در سینمای آمریکا
2018-12-22
چکش S01 E02 / نقش سانسور در تغییر داستان کازابلانکا
2019-01-05
چکش S01 E03 / طلایه داران مخالفت با سانسور فیلم در آمریکا
2019-01-19
چکش S01 E04 / حذف سانسور از سینمای آمریکا
2019-02-02
E05 - خداحافظ آدل ؛ غارت آثار هنری توسط هیتلر
2019-02-25
چکش S02 E01 / موسیقی و قانون ؛ کپی یا الهام؟
2019-03-11
چکش S02 E02 / از شجریان تا فرهاد : کپی رایت ، داستان ناتمام
2019-04-08
چکش S02 E03 / علاقه ی بی اجازه ، الهام بی اجازه
2019-04-29
چکش S02 E04 / انتقاد مختصر و مفید
2019-05-20
چکش S02 E05 / زخمی کردن خاطره
2019-06-17
چکش S02 E06 / شباهت، الهام یا کپی؟ داستانِ آخر
2019-07-24
چکش E12 / در بستر اقیانوس
2019-09-29
چکش E13 / پاره آتش
2019-10-06
چکش E14 / برداشت از زمانه
2019-10-15
چکش E15 / آن سوی آتش
2019-11-11
چکش E16 / قصه جاعلان
2020-01-05
چکش E17 / قاچاق خدایان
2020-09-15
چکش E18 / عكاسى خبرى: نماد واقعيت
2020-09-15
چکش E18 / عكاسى خبرى: نماد واقعيت

Latest Episode