کارا
Category Business
Published October 13, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست کارا قصد داریم تا درمورد ابعاد مختلف کسب و کارها صحبت کنیم. میزبانان: سجاد یزدان‌پناه و محمد فارسی‌نژاد

Available Episodes

2020-06-22
هوشمندی کسب و کار
2020-06-29
الگوی کسب و کار
2020-07-11
اصول کسب و کار
2020-08-04
مدل کسب و کار
2020-08-11
کارآفرینی، دانش یا هنر؟
2020-08-18
ویژگی‌های کارآفرینان
2020-08-25
نوآوری در کارآفرینی
2020-09-01
پرسش و پاسخ
2020-10-03
تفاوت رهبر با مدیر چیه؟
2020-10-13
مدیر کیست؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-22
هوشمندی کسب و کار
2020-06-29
الگوی کسب و کار
2020-07-11
اصول کسب و کار
2020-08-04
مدل کسب و کار
2020-08-11
کارآفرینی، دانش یا هنر؟
2020-08-18
ویژگی‌های کارآفرینان
2020-08-25
نوآوری در کارآفرینی
2020-09-01
پرسش و پاسخ
2020-10-03
تفاوت رهبر با مدیر چیه؟
2020-10-13
مدیر کیست؟

Latest Episode